Meddommere henges ut på Facebook etter voldtekts-frifinnelse

Meddommerne som stemte for frifinnelse i voldtektssaken i Hemsedal henges ut med navn, bilde og adresser i sosiale medier.

Denne plakaten er delt over 3400 ganger på Facebook. Aftenposten har sladdet navn og bilder på lekdommerne og de frikjente mennene.

Det har vakt sterke reaksjoner at tre menn ble frikjent for gruppevoldtekt i lagmannsretten. Det var tre lekdommere som stemte for frifinnelse.

Meddommernes navn står i dommen, som er offentlig. Flere har nå spredd lekdommernes bilder, navn og adresser i sosiale medier.

I kommentarfeltene kommer flere med krasse uttalelser mot de tre lekdommerne:

«Sperr de inne hele den syke gjengen, inklusive meddommerne, det er farlige folk for rettssystemet.»

«Kva kvinnesyn har dei som frikjente desse udyra? Berre lurar!»

«Hva om det hadde vært en i deres egen familie som var blitt dopet ned og gjengvoldtatt.»

  • Les politisk redaktør Trine Eilertsens kommentar om «folkedomstolen» her:
Les også

Trine Eilertsen| Folkedomstolens skremmende rop

– Dommerne må stå for valget de har tatt

Veldig mange har også reagert negativt på at lekdommerne henges ut og at Facebook brukes som en offentlig gapestokk.

Aftenposten har snakket med mannen som står bak plakaten der to av de tre meddommerne er blitt identifisert med bilde, og alle tre med navn. Facebook-posten med plakaten er blitt delt over 3400 ganger.

– Navnene deres var offentlige fra før, så jeg har ikke identifisert dem. Grunnen til at jeg la ut bilde på to av dem var at jeg ønsker å flytte ansvaret fra systemene til disse personene, sier mannen til Aftenposten.

Han understreker at han ikke har lagt ut adresse og telefonnummer til meddommerne, slik en del andre har gjort.

– Det er ikke systemet som har ansvaret for frifinnelsen. For meg fremstår det som en beskyttelse av de tre meddommerne. Det er de som har tatt et valg, og da må de ta ansvar for det valget, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med en av meddommerne som forteller at det har vært mange henvendelser de siste dagene.

– Jeg har fått flere trusler, og det er veldig ubehagelig, skriver lekdommeren til Aftenposten i en sms.

– Kan virke som oppfordring til sjikane

President i Juristforbundet Curt A. Lier synes det er sterkt bekymringsfullt at meddommerne i Hemsedalvoldtekt-saken navngis i sosiale medier.

Å være meddommer er et svært viktig samfunnsoppdrag, understreker han.

– Det er en vanskelig og krevende jobb. Det er forkastelig at de henges ut på denne måten med navn, bilde og adresse. Det kan virke som en oppfordring til sjikane. Hva er det de som offentliggjør dette ønsker?

Det som er enda mer skremmende, er om dette fører til at meddommere føler seg presset til å stemme for domfellelse eller frifinnelse mot sin egen overbevisning, i frykt for represalier. Juristforbundets Curt A. Lier

Frykter konsekvensene av uthengningen

Lier frykter at dette kan få betydning for rekrutteringen av meddommere i fremtiden.

– Ikke dette enkelttilfellet alene, men dersom det brer om seg og blir en trend at man offentliggjør navn på denne måten, så er det åpenbart at dette vil ha konsekvenser for rekrutteringen av meddommere, sier han og legger til:

– Men det som er enda mer skremmende, er om dette fører til at meddommere føler seg presset til å stemme for domfellelse eller frifinnelse mot sin egen overbevisning, i frykt for represalier.

– Aldri hørt om noe lignende

Lier sier at han kjenner til tilfeller av trusler mot dommere, politifolk og advokater.

– Det er en risiko de som innehar disse rollene må ta, men jeg har aldri hørt om lignende når det gjelder meddommere.

Lier mener likevel det er et viktig prinsipp at meddommernes navn offentliggjøres i dommen.

– Jeg synes ikke det skal skjules hvem som er meddommere i en sak.

Man har plikt til å stille som meddommer

Leder i Den norske dommerforening Ingjerd Thune er heller ikke kjent med at meddommere tidligere er hengt ut på denne måten.

– Det er offentlig hvem som avsier dommene i Norge. Jeg har opplevd at dommene blir kritisert, men ikke at dommere eller meddommere blir kritisert og hengt ut.

Hun mener at en konsekvens av dette vil være at det blir mer krevende å ta på seg ansvaret som meddommer.

– Om man blir utnevnt som meddommer, har man plikt til å stille. Dette gjør det mindre hyggelig å være meddommer, sier hun.