Norge

Jernbaneverket går for midtre trasé i Telemark

Togturen mellom Kristiansand og Oslo skal bli en time kortere. Jernbaneverket anbefaler midtre trasé for sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

Reisetiden Oslo - Kristiansand vil bli redusert med over én time om Staten åpner lommeboken. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

 • NTB
 • Per Annar Holm

Her er de tre trasévalgene som var med frem til finalen. Foto: Jernbaneverket

Fra Porsgrunn vil Jernbaneverket bygget nytt dobbeltspor rett sørvestover med Tangen (Kragerø) som neste stopp før sammenkobling med Sørlandsbanen.

 • Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter fra dagens 4 timer og 28 minutter.
 • Antallet reisende med tog vil øke betraktelig
 • Grenlandsregionen vil bli styrket

Jernbanedirektør Elisabeth Enger ber om et tyvetalls milliarder for å knytte Grenland og Sørlandet sammen med jernbanespor. Foto: Borgen Ørn E

Ny Grenlandsbane på 66 kilometer

Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor, som gir muligheter for at det kan kjøres flere tog.

Reisetiden mellom Kristiansand og Oslo kan dermed reduseres med en drøy time, opplyser Jernbaneverket i en pressemelding.

Det anbefales å koble den 66 kilometer lange banestrekningen på Vestfoldbanen i Porsgrunn og på Sørlandsbanen et sted mellom Brokelandsheia og Skorstøl i Aust-Agder.

Les hele den 190 sider lange rapporten her:

Jernbaneverkets anbefalinger

Konseptvalgutredningen om sammenkoblingen av
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble i dag overlevert til
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være
samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier
jernbanedirektør Elisabeth Enger.

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken.

Hva er beste reisemåte Oslo-Kristiansand?

Jernbaneverkets Jarle Vaage vil ha opp dampen på bekostning av mange stoppesteder. Foto: Thor Erik Skarpen, Jernbaneverket

– Lokal kamp for Brokelandsheia

Ifølge prosjektleder for utredningen Jarle Vaage er det stort engasjementet for å få et stopp på Brokelandsheia i Gjerstad kommune.

– Våre analyser viser at prosjektets lønnsomhet blir høyest dersom Tangen (Kragerø) velges fremfor Brokelandsheia som stopp for fjerntogtrafikken. I det videre arbeidet bør det imidlertid vurderes om Brokelandsheia kan være aktuell som stasjon for et framtidig lokaltogtilbud, sier Vaage.

Dyr pakke

Kostnadene for banen er anslått til å være mellom 22 og 26 milliarder kroner avhengig av hastighetsstandard.

Jernbaneverket anbefaler at hastighet vurderes i et videre planarbeid.

– Vi anbefaler at det bygges for 200 km/t og og da med en prislapp på 22 milliarder kroner. Skal det kjøres i 250 km/t vil dette bli fire milliarder kroner dyrere, sier Vaage.

Utredningen vil nå bli sendt på høring, og kan bli en del av regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan for 2018-2029, som legges frem til våren.

Sørlandsbanen stenges i lange perioder neste år

Les mer om

 1. Skien
 2. Bane NOR
 3. Sørlandsbanen
 4. Vestfold
 5. Porsgrunn
 6. Ketil Solvik-Olsen
 7. Gjerstad