Nye fraværsregler: Leger frykter et renn av elever med ufarlige sykdommer

Elever på videregående skole som har ti prosent fravær i et fag - ureglementert fravær får ikke godkjent vitnemål. Allerede nå ber elevene leger om å dokumentere kontroller og banale sykdommer.

Elever som går på videregående skole, kan ikke ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag. Leger frykter at mange elever vil be om attest for sikkerhets skyld.

Bare to dager inn i det nye skoleåret fikk allmennlege Tom Ole Øren på Nøtterøy merke konsekvensene av de nye fraværsreglene, som gjelder fra skolestart i høst.

Flere elever på videregående skole kontaktet Øren for å få skriftlig attest.

– Allerede to dager etter skolestart kom elever til meg for å få bekreftet at de har vært hos legen, sier Øren til Aftenposten.

Skoleelevene gjorde dette for «sikkerhets skyld», forteller han.

Må gå til legen med ufarlige sykdommer

Legeforeningen frykter nå at fastlegene må bruke mye tid til å skrive unødvendige attester.

– Vi har ikke vært mot en fraværsgrense i seg selv, men mener at omfattende attestskriving ikke vil bedre helsen eller minke fraværet, sier leder av Allmennlegeforeningen, Kari Sollien.

Foreningen mener at det nye systemet legger opp til at skoleelevene skal gå til legen med hver minste ting hvis de er borte fra skolen.

Vi kan uansett ikke attestere annet enn at ungdommen forteller at han eller hun har vært syk. Vi mener dette er lite hensiktsmessig bruk av kapasitet som heller bør brukes på de ungdommene som faktisk trenger legehjelp for å avklare eller behandle sykdom. Kari Sollien, Allmennlegeforeningen
Leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, mener det nye systemet fører til at elever må gå til legen for hver minste lille skade eller plage hvis det medfører fravær.

Sollien sier den nye fraværsgrensen ikke gjør forskjell på fravær som skyldes ufarlige sykdommer som går over av seg selv, og alvorligere tilstander eller bekymringer som krever legehjelp.

– Elevene må ha legeerklæring også ved fravær på grunn av forkjølelse, omgangssyke eller influensa for at dette skal regnes som gyldig fravær. Dette er tilstander som er godt kjent i befolkningen, og som går over av seg selv, sier Sollien.

– Bør holde med foreldrenes underskrift

Sollien mener foreldrene bør kunne dokumentere dette fraværet og at det ofte vil være slik at ungdommen er frisk igjen når legebesøket skjer. Sollien sier legene må stole på elevene.

– Vi kan uansett ikke attestere annet enn at ungdommen forteller at han eller hun har vært syk. Vi mener dette er lite hensiktsmessig bruk av kapasitet som heller bør brukes på de ungdommene som faktisk trenger legehjelp for å avklare eller behandle sykdom.

Vanligvis går man ikke til lege med en forkjølelse eller litt feber. Leger merker allerede nå at elever på videregående skole er redde for å få mye udokumenert fravær, og derfor oppsøker lege.

– Unødvendig å gå til legen med bagateller

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, sier det ikke er grunn til å oppsøke fastlegen for bagateller.

– Om en elev får en alvorlig sykdom eller brekker et ben mot slutten av skoleåret vil det være dokumentert fravær, og således ikke telle med i fraværsgrensen. Alle elever kan dermed trygt være borte fra skolen ved for eksempel omgangssyke ved starten av året uten å oppsøke lege, sier han, og legger til:

– Fraværsregelen tillater udokumentert fravær omtrent på linje med egenmeldingsdagene i en IA-bedrift. Det er derfor ingen grunn til at elevene skulle gå til lege oftere enn vanlige arbeidstakere.

Rektor i Kristiansund, Marit Rovik Bjerkestrand, mener man må fokusere mer på gevinsten ved å være på skolen, ikke på straffen for å være borte.

Elevene må få god orientering

Marit Rovik Bjerkestrand er rektor ved Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund. Hun synes intensjonen bak de nye fraværsreglene er gode.

– Intensjonen er at det skal bli mer ubehagelig å skulke skolen. Men, det må gis god orientering til elevene ved skolestart for å forklare hvordan reglene praktiseres , sier hun.

Rovik Bjerkestrand mener det må fokuseres på hva elevene vinner ved å være på skolen, og ikke på den straffen de får ved å velge bort skole.

– Jeg ønsker ikke at elevene går til lege for hver minste ting, det er i seg selv et sykdomstegn.