Derfor koker det igjen i Finnmarks-kulden

Det har vært stille om Storskog siden migrantstrømmen stoppet opp i november. Nå råder det igjen kaos på Finnmark-grensen. Hva skjedde?

En gruppe asylsøkere ankommer Storskog grensestasjon ved grensen mot Russland den 16. november i fjor.

Regjeringen stanset strømmen av flyktninger. Stortingsflertallet stilte seg bak vedtakene. Men utvisningene som fulgte skaper igjen bråk og kritikk.

Her er en «dette har hendt så langt» om Norges håndtering av den uventede strømmen av asylsøkere over Norges grense mot Russland ved Storskog i Finnmark.

Den nye veien inn i Schengen

Mens Storskog i juni i fjor kun ble nevnt i artikler om at det var dårlig grensetrafikk, i betydningen at det var få russere som ville til Norge for å handle, så dukket den første artikkelen om en begynnende strøm av flyktninger opp den 7. juli. Sør-Varanger Avis kunne fortelle at det til da hadde kommet 55 syriske asylsøkere over grensen fra Russland. Til sammenligning hadde det bare kommet 8 året før.

Politistasjonssjef Hans Møllebakken mente man helt klart gikk mot et rekordår. Han skulle få rett.

Politiet har pågrepet asylsøkerne for å hindre at de rømmer.

Les også

Ingen bussreturer i dag fra Kirkenes til Russland - men nå er alle på ankomstsenteret pågrepet

Syklende asylsøkere vekker oppsikt

Den 21. august gjorde politistasjonssjef Hans Møllebakken det klart at folk som transporterte flyktninger uten gyldig pass og visum heretter ville bli straffeforfulgt. Siden russiske myndigheter nekter gående å passere grensen, men tillater kjøretøy, deriblant sykler, ble sykler løsningen. Ryktene om den nye ruten til Europa spredte seg på nettet og etter som hundrevis av migranter krysset grensen, og fjellet av etterlatte sykler tårnet seg opp, ble den arktiske ruten til Europa en verdensnyhet i september og oktober.

Vi må ta inn de med beskyttelsesbehov. Ikke de som bare ønsker seg en bedre tilværelse, skriver Jon Brøndmo (15). Bildet viser Storskog, hvor flere asylsøkere de siste dagene er blitt sendt ut av landet.

Resultatet var at på det meste, den første uken i november, kom det 1113 asylsøkere til Norge over Storskog alene. På dette tidspunktet hadde stemningen i hele Europa snudd og politikerne mente nå at inntrykket av at det bare var å komme måtte endres. Det tenkte også norske politikere.

Her ble Norge tatt på Schengen:

Les også

Storskog-trafikken var helt på grensen

Regjeringen stanser flyktningstrømmen i nord — mot få protester

Den 20. oktober sendte justisminister Anders Anundsen en instruks om at alle med lovlig opphold i Russland skulle returneres. Den 9. november presenterte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet 15 tiltak for å stramme inn asyl og innvandringspolitikken. Blant forslagene var det et punkt om at alle som hadde opphold i Russland kunne returneres dit straks, siden Russland ble ansett som et trygt tredjeland.

Den nye loven ble vedtatt allerede 19. november, med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Partiene med 161 stortingsrepresentanter stemte for forslaget, mens bare SV og Miljøpartiet De Grønnes åtte representanter stemte imot.

Effekten var umiddelbar. Den 7. desember hadde det gått en uke uten at det var kommet en eneste asylsøker over Storskog.

Full stopp:

Les også

På det meste kom det 200 asylsøkere her hver dag. Nå har det ikke kommet én siden november.

Ankomstsenter Finnmark ble i hui og hast opprettet da asylstrømmen startet over russergrensen.

5440 asylsøkere — de færreste vil få opphold

Men den nye loven la altså opp til at asylsøkerne som allerede hadde kommet til Norge fra Russland kunne returneres. Det kom 5440 asylsøkere til Norge via Russland i fjor. Etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, vil de færreste få opphold i Norge, skriver Utlendingsdirektoratet (UDI) på sine nettsider. Hittil har en fjerdedel, 1232 personer, fått behandlet sin søknad. Bare 63, altså 5 prosent, har fått innvilget opphold, ifølge UDIs nettsider.

863 av disse har fått avslag uten realitetsbehandling av søknaden fordi de oppholdt seg i en stat eller et område hvor de ikke var forfulgt, ifølge myndighetene. 188 søkere har fått avslag etter en realitetsbehandling av søknaden.

Måtte trille tilbake over grensen selv:

Les også

Henter utviste asylsøkere tilbake til Storskog - der får de utlevert sykkel og må sykle tilbake til Russland

De fleste er fra Syria eller Afghanistan

De 5440 som kom til Norge fra Russland kommer fra 42 forskjellige land. De største gruppene er: Syria (1 706), Afghanistan (1 628), Irak (403), statsløse (347), Pakistan (300) og Egypt (285), ifølge UDI.

UDI airlines evakuerte Finnmark for asylsøkere:

Les også

Asylsøkernes arktiske rute ender på UDIs charterfly

200 med opphold i Russland er blitt sendt ut

700 av de 5440 søkerne har oppholdstillatelse i Russland, flerreisevisum til Russland, eller i noen tilfellerrussisk statsborgerskap sammen med sitt opprinnelige statsborgerskap.

200 av av disse har fått negativt vedtak på sin asylsøknad og er blitt uttransportert. 207 andre har fått avslag, men uten at vedtaket er iverksatt. 294 søkere har ennå ikke fått et vedtak.

De største nasjonalitetene blant disse 700 er: Syria (236), Afghanistan (208), Pakistan (127), Egypt (26) og Nepal (25).

Lokale og nasjonale protester

371 personer ble returnert til Russland i desember uten at det fikk noen nevneverdig oppmerksomhet. Den 12. januar ble det meldt at politiet samler inn sykler for å sende folk tilbake til Russland. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) hevdet at man i verste fall sendte folk i døden hvis man sendte syrere tilbake til Russland. De mente man ikke kunne være sikker på at russerne ikke ville sende syrerne tilbake til Syria.

Russland fikk i oktober kritikk av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for et forsøk på å utvise tre syrere til hjemlandet.

Den 13. januar krevde Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, en garanti fra regjeringen om at Norge ikke brøt mot internasjonale forpliktelser når asylsøkere med avslag ble returnert til Russland.

  1. januar krevde AP at man måtte slutte å sende folk tilbake til Russland på sykkel når det var ned mot 32 minusgrader. Samme dag ble det meldt at retur med buss kunne bli en varig ordning. Det sikret imidlertid ingen ro. Returen av asylsøkere med avslag ble møtt med lokale protester. I løpet av den siste uken har det vært 755 oppslag i norske medier om Storskog.

Arbeiderpartiet støtter fremdeles regjeringen

Arbeiderpartiets Helga Pedersensa torsdag denne uken til Aftenposten at det kalde været ikke skal avgjøre om folk kan sendes til Russland.

— Vi står ved de lovendringene vi var med på. Det var nødvendig for å skape orden på grensen. Våre forutsetninger, som Stortinget sluttet seg til, var at de som returneres til Russland skal ha trygt opphold der og ikke sendes til et utrygt tredje land, sier Helga Pedersen.

Listhaug forsvarer politikken

Innvandringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet står fast på at returene må gjennomføres.

— Det som bekymrer meg mest, er at denne saken kan bidra til å gjenåpne grensen på Storskog, dersom et stortingsflertall signaliserer at de likevel ikke vil gjennomføre returene til Russland, skriver innvandringsministeren i et brev til NTB.

Fredag kom meldingen om at politiet har pågrepet alle asylsøkerne på Ankomstsenter Finnmark. De må dermed sendes ut, fremstilles for varetekt eller løslates innen tre døgn.