- Leger jobber ubetalt overtid

Presidenten i Legeforeningen, Torunn Janbu, innrømmer at leger jobber lange dager og vakter for å dekke behovet ved sykehusene, men sier foreningens oppgave er å sikre trygge vaktordninger.

— Vi har avtalt vernebestemmelser på noen områder som går ut over arbeidsmiljølovens grenser. Likevel jobbes det mye ubetalt overtid. Det har vi registreringer på, sier Janbu.

I en kommentar til en spørreundersøkelse som er gjort blant leger i Stavanger er det kommet fram at leger går i vaktplaner som tilsvarer halvannet årsverk. En lege oppga at han jobbet 100 timer i uken, to måneder i strekk.

— Legeforeningen jobber hardt for et godt arbeidsmiljø som ivaretar pasientsikkerhet, god kvalitet og også legenes helse, sier Janbu.

I en kommentar til de mange medieoppslagene om legenes arbeidstid sier Janbu at sykehusene av økonomiske grunner ikke vil bruke vikarer i ferier.

— Det har vi krevd en rekke ganger, men i stedet nedbemannes det på en rekke sykehus, noe som fører til økt arbeidspress på leger som allerede jobber lange dager, sier hun.