Asylsøkere konverterer til kristendom etter avslag

Tall og anslag fra Utlendingsnemnda (UNE) viser at det store flertallet asylsøkere som sier de har konvertert til kristendommen, først forteller myndighetene om dette etter å ha fått avslag på sine søknader, skriver Dagen.

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved om konverteringen er reell dersom man først opplyser om det ved annen gangs behandling, sier Geir Toskedal (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når det gjelder afghanere som har anført konvertering til kristendommen opp gjennom årene, så har det store flertallet anført det etter avslag hos UDI eller i forbindelse med en omgjøringsanmodning etter endelig avslag i UNE, sier kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda.

Han anslår at etaten har behandlet mellom 30 og 40 konvertittsaker med søkere fra Afghanistan i 2016. Et flertall av disse har først oppgitt at de er konvertitter etter å ha fått avslag. Den samme trenden gjør seg gjeldende for saker fra Iran og Irak, der nemnda har behandlet henholdsvis 70 og 20 saker.

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF), som lenge har kjempet for konvertitters rettssikkerhet, sier det er en «utfordring» at asylsøkere påberoper seg å ha konvertert til kristen tro etter avslag.

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved om konverteringen er reell dersom man først opplyser om det ved annen gangs behandling, sier han.

Tidligere i år gikk Toskedal ut sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og sa at alle som oppgir kristen tro som begrunnelse for at de ikke kan reise til hjemlandet, vil få møte hos UNE, ankeinstansen i asylsaker, for å forklare sin sak.