Norge

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Jordmødre bør få mer ansvar for kvinnenes helse

Legene er skeptiske til forslaget.

afp000668122-ODo38sVRaV.jpg Stein Bjørge

 • Tine Dommerud

Bør jordmødrene på helsestasjonene i større grad ta ansvar for prevensjons— og familierådgivning, systematiske svangerskapskontroller, gynekologiske undersøkelser med celleprøver, rekvisisjonsrett og bistand med all type prevensjon? Ja, mener Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsmann og selv sykepleier.

350.000 kvinner oppsøker lege og tar celleprøve årlig. Nå foreslår Tone Wilhelmsen Trøen (H) at kvinner kan få tatt prøvene på helsestasjon.

I Sverige har jordmødrene i lang tid hatt flere oppgaver som tradisjonelt tilhører legene i Norge, som gynekologiske helsekontroller og generelt de oppfølginger som friske kvinner trenger.

- Er det nok jordmødre til å ivareta disse oppgavene i Norge?

— Jordmødrene har ofte små deltidsstillinger, antallet jordmødre vokser svært sakte og jeg mener at samfunnet kan utnytte ressursen bedre, sier Wilhelmsen Trøen.

Høyrepolitikeren trekker frem at fastlegene har stor pågang og at særlig de kronisk syke pasientene trenger mer legetjenester.

Bent Høie: Positiv

Hun tror jordmødrene vil kunne oppfattes som lettere tilgjengelige og mer som et lavterskeltilbud enn fastlegene. Særlig er hun opptatt av de unge kvinnene.

- Jeg deler fagfolks bekymring over at unge kvinner ser ut til å droppe screeningprogrammet. Hvis testingen blir lettere tilgjengelig kan det føre til at flere tester seg, og man oppdager livmorhalskreft tidligere.

Helseminister Bent Høie legger torsdag frem primærhelsemeldingen. Han sier til Aftenposten at forslaget fra Tone Wilhelmsen Trøen er helt i tråd med det han mener er viktig i å utnytte ressursene i helsevesenet på en best mulig måte.

Bent Høie Åserud, Lise

Kreftregisteret: Ingen innsigelser

Stefan Lönnberg i Kreftregisteret sier det ikke er noe faglig i veien fra screeningprogrammets perspektiv at jordmødre tar celleprøver.

— Selve prøvetagningen er ikke en oppgave som nødvendigvis trenger en legeutdanning og annen helsepersonell kan godt utføre oppgaven etter god opplæring. Dette er praksis i Finland, Sverige og Storbritannia, som alle har godt etablerte og effektive screeningprogram, sier han.

Leder for allmennlegene, Kari Sollien, mener jordmødrenes kompetanse må brukes der behovet er størst.

– Det er i svangerskaps- og fødselsomsorgen – ikke til oppgaver som allerede er ivaretatt av helsetjenesten i dag, sier Sollien.

Kari Sollien Dan P. Neegaard

Hun sier videre at en hensiktsmessig oppgavedeling må være tuftet på en god helsefaglig vurdering.

-Et forslag om at jordmødre skal ta mer ansvar for «den friske kvinnens» helse kan føre til en oppstykking av helsetjenesten og silobygging mellom faggruppene, noe helseministeren selv advarer mot, sier hun.

Dette vil vi gjerne, sier jordmødrene

9 av 10 jordmødre mener de bør få større ansvar for friske kvinner. Jordmor Lita Tobiassen på Nøtterø vil gjerne overta oppgaver fra fastlegene.

Tobiassen opplever ofte at nybakte mødre spør om jordmor kan følge dem opp videre, både med prevensjon og celleprøver.

— De har gått til meg på kontroll, og har utviklet et tillitsforhold til oss på helsestasjonen, sier hun.

Tobiassen har kontor på helsestasjonen der helsesøstre følger opp barna.

— Lavterskeltilbudet hos oss dreier seg også om at kvinnene føler seg sett. Vi har tid hvis de trenger litt lengre konsultasjoner. Mange fastleger er flinke, men de har oftere travle dager, sier hun.

I en spørreundersøkelse utført av Sykepleierforbundet blant jordmødre, kommer det frem at 90 prosent mener at jordmødre bør få større ansvar for kvinnehelse, som å ta rutinemessige celleprøver og sette inn spiral. Nesten 55 prosent av de spurte mente at helsestasjonen bør gis et ansvar for kvinnens helse mens hun er i fertil alder.

Undersøkelsen på nett og mobiltelefon fikk svar fra drøyt 400 jordmødre, en svarprosent på ca. 50.

 1. Les også

  Vil at jordmødre og helsesøstre kan skrive ut prevensjon til alle

 2. Les også

  Eldre mødre har økt risiko for keisersnitt

 3. Les også

  - Kvinnehelse blir nedprioritert

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Få jordmødre spør om den gravide blir slått

 2. NORGE

  Oslos helsebyråd reagerer kraftig på kutt i tilbudet til de mest sårbare gravide

 3. DEBATT

  Elendig valuta for pengene, Bent Høie | Kristin Sofie Waldum-Grevbo

 4. NORGE

  Helsedirektoratet vil ha regler for antallet ansatte i skolehelsetjenesten

 5. DEBATT

  Fastlegene er overarbeidet. Vil Bent Høie bli husket som helseministeren som sov på vakt?

 6. NORGE

  Høie vil la folk gå direkte til fysioterapeut