Forsvaret skal trene mer med USA

Regjeringen vil ha mer trening med NATO i Norge. En egen gruppe skal gå grundig gjennom hvordan det vil bli gjennomført i praksis.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte fredag landmaktutredningen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
  • NTB

I langtidsplanen for Forsvaret heter det at «regjeringen legger opp til økt alliert øving og trening på norsk territorium».

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la fredag frem regjeringens plan for Hæren og Heimevernet.

Forsvarsstaben jobber med et nytt opplegg for alliert trening i Norge. En egen gruppe ser på hvordan Norge skal nå målet om å trene mer sammen med styrker fra andre NATO-land. Det arbeidet følges tett av sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, skriver Klassekampen.

I planen står det at alliert støtte «skal være tilgjengelig før en krise eller konflikt blir for stor til at Norge alene kan håndtere den».

Søreide og brigader Aril Brandvik, som ledet arbeidet med landmaktproposisjonen, var ikke tilgjengelig til å svare på spørsmål fra avisen mandag.

Departementets kommunikasjonsavdeling viser til at målet om økt trening med allierte også er med i den vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret.