Norge

Aps vaksinepåbud møter massiv motstand

Helseminister Bent Høie spør hvordan Ap vil sanksjonere mot foreldre som ikke vaksinerer barna sine. Ekspertene mener dialog, informasjon og frivillighet er bedre løsninger.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok lørdag å innføre obligatorisk vaksinasjon i Oslo som en prøveordning. Men forslaget møter motstand.
 • Steffen Pedersen Øberg

Lørdag vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte å gå inn for enprøveordning med et obligatorisk barnevaksinasjonsprogram i Oslo.

— Dette var kjempestort, sier ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (Ap) fra Oslo til Aftenposten rett etter at resultatet av avstemningen var klart.

Hun har vært en av pådriverne bak forslaget, som går ut på et forsøk i Oslo der alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet fra 0 til 16 år blir obligatoriske.

Men forslaget møter allerede motstand av både helseministeren og fagfolk.

Helseministeren: - Tillit er viktig

- Jeg mener at det er viktig at vi baserer vaksinasjon på tillit. Jeg mener at vi har så gode argumenter overfor foreldrene at det beste de kan gjøre for barna sine er å vaksinere. Det som er viktig, er at det kommer godt frem på de møtene de har på helsestasjonene, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Bent Høie (H) frykter at obligatorisk vaksinasjon kan gi vaksinemotstanderne et bedre argument.

Høie understreker at Norge i dag har en vaksinasjonsdekning som er bra. Han mener ærlig og god informasjon fra helsestasjoner som når ut til nesten alle foreldre, er den beste måten å opprettholde dette på.— Jeg er redd for at hvis man bruker lovverket for å tvinge, vil det gi vaksinemotstanderne et bedre argument. Dessuten lurer jeg veldig på hvilke sanksjoner Arbeiderpartiet ser for seg at man skal bruke overfor foreldre som ikke ønsker å vaksinere barna sine.

- Vi må bruke andre virkemidler

Tone Tellevik Dahl vil ikke uttale seg konkret om hva slags sanksjoner foreldre som ikke vaksinerer barna sine, kan regne med dersom forsøket blir en realitet.

— Vi er nødt til å gå i dialog med helsemyndighetene om hvordan man skal gjennomføre dette og hva som kan være fornuftige sanksjonsmuligheter. Det er et arbeid som vi må begynne med nå. Det viktige i dag var å få landsmøtets støtte til et slikt prøveprosjekt, sier hun.

- Det jobbes godt i Oslo med informasjon til foreldrene, men alt dette arbeidet får likevel ikke vaksinasjonsraten opp. Da må vi bruke andre virkemidler for å sikre at barna får den beskyttelsen de har krav på.

Dahl forklarer at den største forskjellen, dersom forsøket blir en realitet, blir i oppfølgingen av foreldre.

— Det vil være som i dag hvor man får innkalling i de ulike aldrene. Så er det egentlig bare oppfølgingen av dem som ikke kommer, som blir annerledes. Nå vil stortingsgruppen følge opp dette og utarbeide et forslag.

Mot redaksjonskomiteen

Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen og en enstemmig redaksjonskomité var mot Oslo Aps forslag om tvangsvaksinering av barn. De færreste trodde at forslaget ville få flertall. Men lørdag dukket Gro Harlem Brundtland opp i landsmøtesalen og sa til VG at det er «veldig alvorlig» at så mange Oslo-barn ikke vaksineres.

Etter dette og etter aktivt lobbyarbeid fra Oslo-benken endte det med at 157 stemte for prøveprosjektet i Oslo, og 123 mot.

Micaelsen sier til Aftenposten at argumentet mot er at foreldre som allerede er skeptiske til vaksinering, kan bli enda reddere for helsevesenet. Derfor ønsket han en ordning der helsetjenesten skulle følge opp slike familier aktivt og informere om faren ved ikke å vaksinere.

- Helsevesenet vårt er bygget på frivillighet

Barnelege Per Helge Måseide er også uenig i forslaget. Han mener at man fortsatt bør satse på frivillighet.

- Det handler litt om at helsevesenet vårt er bygget på frivillighet og informert samtykke. Man skal kunne få lov til å gå ut fra legekontoret og gjøre noe annet enn det legen mener at du bør gjøre.

— Dessuten handler det om tillit. Det er veldig viktig at helsepersonell er en diskusjonspartner med pasientene og foreldrene. Jeg tror at et slikt forslag fort kan føre til at vi sendes i feil retning tilbake til et mer patriarkalsk helsevesen, der leger og helsepersonell tar viktige valg for folk, sier han.

Tone Tellevik Dahl peker på at alle de europeiske landene med obligatorisk vaksinering, har høyere vaksinasjonsrate enn Norge. Hun mener at tilliten til helsemyndighetene i Norge i dag er god og at dette gir et godt utgangspunkt.

— Den gode informasjonen og den gode samtalen skal fortsette.

— Jeg håper at vi får innført vaksinasjonsplikt, på samme måte som skoleplikt, og at vi dermed kan nå de foreldrene som vi ikke når igjennom til i dag.

- Usedvanlig uklokt

Lege og daglig leder av Epidemi, Preben Aavitsland, omtaler forslaget som et «usedvanlig uklokt forslag».

— Men jeg hisser meg ikke så veldig opp over det, for jeg tror ikke det blir satt ut i livet. De som har foreslått det, skal få problemer med å finne noen i fagmiljøet som støtter det, sier han.

- Vi må jobbe med nølerne fremfor nekterne, mener Preben Aavitsland.

Aavitsland mener det i stedet er langt mer hensiktsmessig å fokusere flere ressurser på informasjonsarbeid og dialog. — Vi må jobbe med nølerne fremfor nekterne.

— I Danmark har de hatt stor sukssess med å sende brev hjem til foreldre med uvaksinerte barn. Det enkle tiltaket økte oppslutningen med et par prosentpoeng i Danmark. Det er mange ting en kan gjøre før en begynner å tvinge folk, mener han.

- Ingen motsetning mellom informasjon og obligatorisk vaksinasjon

Stabssjef for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, Silje Grytten, mener det ikke er noen motsetning mellom informasjonsarbeid og obligatorisk vaksinasjon.

— Dialogen må være der og informasjonen må bli bedre. Men jeg mener det rett og slett er viktigere å ta hensyn til barns rett over foreldres overbevisning.

- Når denne utgjør en fare som foreldrene ikke innser, så må samfunnet spørre seg hva som er viktigst, sier hun.

 1. Les også

  Ap vil teste vaksinepåbud i Oslo

 2. Les også

  Foreldre snur og vaksinerer barna

 3. Les også

  Villig vaksinasjon

 4. Les også

  Meslinger: Europeisk vaksinetvang gir inntil 99 prosents dekning