Full forvirring rundt nye regler for karantenehotell

Da sykkellandslaget kom til Gardermoen, havnet noen av utøverne på karantenehotell, andre ikke. Også utenlandsstudenter melder om ulik behandling i grensekontrollen.

Justisdepartementet gjennomgår informasjonen om karantenehotell på nytt etter rapporter om at de nye reglene praktiseres ulikt.

Folk raser mot myndighetenes håndtering av de nye reglene for karantenehotell.

Lørdag skrev Aftenposten om studenten Stian Otnæs-Alifanov (19). Han kom hjem til Norge i god tro da studiestedet i Sveits ble stengt som følge av koronapandemien.

Han kom hjem ett døgn etter at Norge strammet inn på bruk av karantenehotell, men der det på visse premisser gis unntak for blant annet studenter og arbeidsreiser.

Overfor Aftenposten konstaterer justismyndighetene at studenter skal kunne gjennomføre innreisekarantenen på annet sted enn på karantenehotell, dersom de er bosatt i Norge.

Nå går de gjennom informasjonen som ligger på regjeringens hjemmesider på ny.

Det var Stian Otnæs-Alifanov (19) som med sin historie rettet oppmerksomheten mot de nye reglene for karantenehotell, og hvordan de håndteres.

Her er de nye reglene

Innstramningene trådte i kraft natt til fredag. Regjeringens nettsider forteller at det å reise til og fra Norge kan anses som nødvendig. Og ikke bare for arbeidsreiser:

«Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer.»

For dem som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise, kan karantenen gjennomføres hjemme.

På dette hotellrommet måtte Stian Otnæs-Alifanov (19) ufrivillig tilbringe natten før feilen ble oppklart. Han er bosatt i Norge, men studerer i Sveits. Der ble studiestedet plutselig stengt ned på grunn av koronapandemien.

«Ikke nødvendig reise»

Otnæs-Alifanov kunne vise til tre negative tester, den siste tatt på Gardermoen, og at han var på vei til en bolig i Drammen der han kunne leve isolert. Han ble likevel plassert på karantenehotell.

Begrunnelse: Hjemreisen hans ikke var «nødvendig».

Kort tid etter at artikkelen om ham ble publisert fikk han likevel dra hjem.

Etter artikkelen raste det på med henvendelser til Aftenposten fra personer som har ankommet, eller som planlegger å reise hjem til Norge. Deres samstemte dom er at:

  • Behandlingen som politi og kommuner gir på grensestasjoner, fremstår som vilkårlig.
  • Myndighetenes representanter synes ikke selv å forstå de nye reglene.
  • Om man havner på karantenehotell, virker å avhenge av hvilke polititjenestemenn man møter ved passkontrollene.

Her er noen av historiene Aftenposten er presentert for:

Sykkellandslaget med ulike skjebner

Fredag kom medlemmer av det norske kvinnelandslaget på sykkel tilbake fra landslagssamling i Spania. Med fire ryttere og en landslagsleder. Tre ryttere ble sendt på karantenehotell, de to siste slapp.

– Det avgjørende var hvilken passkø vi havnet i på Gardermoen. Vi hadde alle den samme dokumentasjonen på hva slags reise vi hadde vært på, hevder landslagsleder Carl Erik Pedersen.

Her gjør landslagssyklistene Birgitte Andersen Nilssen og Merethe Liland det beste ut av et høyst ufrivillig opphold på karantenehotell på Gardermoen. Bildet er tatt av den tredje som ble sendt i karantene, Mie Bjørndal Ottestad. Alle tre ble «sluppet ut» etter en overnatting.

Dagen etterpå fikk de tre rytterne likevel slippe ut av hotellet. Pedersen oppfatter at dette skyldtes at moren til en av de tre hadde klaget til politiet, en klage som gikk til justismyndighetene.

– Feilen ble i og for seg innrømmet, sier Pedersen.

Sendt på hotell, så sluppet ut igjen

Da medisinstudenten Mohammad Zain Arshad kom hjem fra Polen lørdag morgen, var han sikker på at han slapp karantenehotell. En svoger av ham som er advokat hadde på forhånd undersøkt reglene og sjekket med FHI at reisen skulle være i orden.

Da han viste studentbeviset i passkontrollen på Torp, kom likevel beskjeden om å dra til karantenehotell i Sandefjord.

Arshad ble sendt på bussen til Sandefjord, mens søsteren som skulle hente ham, fulgte etter i bil. Da han kom frem til hotellet, forklarte han igjen at han var unntatt reglene om karantenehotell. Da fikk han til slutt reise hjem.

Namo Dara er bosatt i Kristiansand. Han studerer i Bydgoszcz i Polen og skulle studere hjemme i noen uker. Han fikk samme beskjed som Arshad da han landet på Torp: Karantenehotell var neste stopp. Mens en venninne, som ifølge Dara var i nøyaktig samme situasjon, fikk reise hjem.

Etter flere telefoner og beskjeder fikk også Dara dra hjem. Da var det så sent at han overnattet på hotellet. Noe han måtte betale for selv.

Politiet: Må dokumentere eget bad

– Jeg kan ikke gå inn på de konkrete tilfellene uten å se hvilke dokumenter de har med seg. I utgangspunktet skal alle nå på karantenehotell med noen unntak. Ny føring kom på fredag, og det er veldig mye endring på kort varsel, sier Torill Sorte. Hun er leder for grensekontrollen i Sør-øst politidistrikt.

– Det som gjør det vanskelig, er at det er også krav til karantenestedet. Blant annet må man ha eget soverom og eget bad. Har du ikke tilgang på det, må du på hotell, sier Sorte.

Hun sier at det kan hende de aktuelle personene ikke klarte å dokumentere at de hadde tilgang til eget bad og soverom.

– Det er et komplisert regelverk, og feil kan skje så lenge vurderingen skal gjøres i grensekontrollen. Da må folk klage, og vi må prøve å rette det opp, sier hun.

– Jeg tror at tydelighet er det aller viktigste for studenter som vurderer å reise, sier Morgan Alangeh. Han er president i Ansa.

Ansa: – Vi har hørt om mange tilfeller

– I tillegg til å være stressende, innebærer dette en kostnad. Da håper vi i det minste at studentene kan få igjen pengene de har brukt på karantenehotell, sier Morgan Alangeh.

Han er president i Ansa, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Han sier at han selv har fått bekreftet fra regjeringen at utenlandsstudenter bosatt i Norge ikke skal på karantenehotell.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som er rammet, men vi har hørt om ganske mange tilfeller, sier Alangeh.

Ser på informasjonen de gir på ny

– Vi forstår at de nye reglene kan ha blitt praktisert ulikt nå i den første fasen etter endringen, og at dette kan oppleves som vanskelig, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet i en e-post til Aftenposten.

– De som møter de reisende på grensen gjør så godt de kan. Og systemet vil stadig forbedres. Vi har i ettermiddag tatt opp denne konkrete problemstillingen med Politidirektoratet for å sikre at praksis blir lik på tvers av politidistriktene, skriver Hiim.

– Mitt inntrykk er at regelverket er nokså klart, slik det fremgår av forskrift, rundskrivet og informasjonen på regjeringens hjemmesider. Men vi tar nå en ny gjennomgang av informasjonen for å se om den må tydeliggjøres.

– I dette arbeidet tar vi med oss eksemplene vi får høre om, fra mediene og på andre måter, skriver Hiim.

På ett punkt er han helt klar:

Studenter skal kunne gjennomføre innreisekarantenen på annet sted enn på karantenehotell, dersom de anses bosatt i Norge. I tillegg vil studentene, som andre, kunne ha karantene et annet sted om reisen er begrunnet i «sterke velferdshensyn».