Norge

På to ben

Våre forfedre og formødre kan ha tatt de første skritt på to ben i skogen.

  • Asle Rønning

Ardi er det eldste kjente eksempelet på oppreist gange blant menneskets forløpere og gir svært viktig kunnskap om dette helt sentrale fenomenet i utviklingen mot mennesket som art.

–Dette er et veldig vesentlig funn, sier den norske paleontologen Natascha Heintz, tidligere førstekonservator ved de naturhistoriske samlingene i Oslo og den som har mest erfaring fra fagfeltet her til lands.

Heintz peker på at det unike med funnet er det faktum at Ardi kunne gå oppreist. Beskrivelsen av bekken, hender og føtter viser dette tydelig.

–Vi har fått et kikkhull inn mot hvordan det typiske menneskelige trekket tobent gange har utviklet seg, sier Heintz til forskning.no.

Hun forteller at føttene til Ardi både har beholdt funksjoner egnet for klatring, samtidig med at en utvikling mot en fot spesialisert for oppreist gange har begynt.

God datering.

Heintz sier på at den kritiske dateringen til 4,4 millioner år tilbake i tid er svært god, takket være vulkansk aktivitet i området. At det i tillegg er gjort så mange funn som forklarer hva slags miljø Ardi levde i, er et viktig pluss. Ikke minst bringer det oss videre når det gjelder årsakene til at våre forfedre og formødre reiste seg opp på to ben og begynte å gå.

En av teoriene som har vært lansert, er at tobent gange var mer hensiktsmessig for et liv på den åpne afrikanske savannen, og at det kan ha vært klimaendringer som gjorde at området med gresskledd savanne vokste. Den teorien rimer ikke med det som nå er lagt frem om Ardi, konkluderer Heintz.

Åpen skog.

Ardi og artsfrendene levde i et åpent skoglandskap med god plass mellom trærne og gress på bakken. Dette landskapet var avløst av små områder med tette skogholt.

Både analyse av diett basert på karbonisotoper i tenner, analyse av fossile rester av trær, og et svært omfattende materiale med spor etter hvilke andre dyr som har levd i området, peker i samme retning. Det var hverken ren savanne eller tett, sammenhengende jungel.

På bakken var det et rikt utvalg av smågnagere, og av større pattedyr fantes antiloper og små aper. Alle disse artene rimer med et frodig, åpent skoglandskap.

Les også

  1. Ardi kan være vår eldste slektning