Annenhver hjelper er ufaglært

48 prosent ufaglærte og 15 prosent sykepleiere - det er situasjonen på endel norske sykehjem i helgene, ifølge ny Econ-analyse.

Andelen sykepleiere er konsekvent lavere enn den skal være, og andelen ufaglærte konsekvent høyere, viser Econ-rapporten.

Antall ufaglærte i sykehjem er høyere enn planlagt, mens antall sykepleiere er konstant lavere enn planlagt. I helgene er det verst, skriver sykepleien.no.

Bekymret

Det er Norsk Sykepleierforbund (NSF) som har gitt analysebyrået Econ i oppdrag å finne ut hvilke yrkesgrupper som skulle være på vakt, og hvilke yrkesgrupper som faktisk var på jobb.

Her er noen av funnene:

  • Sykepleiere utgjør 24 prosent av den totale bemanningen på hverdager, og 15 prosent i helgen.
  • Andel hjelpepleiere er høyest i påsken. Da utgjør de 47 prosent av bemanningen.
  • Andelen ufaglærte er høyest i helgen, da de utgjør 48 prosent av den totale bemanningen, og lavest på hverdagene da de utgjør 29 prosent av den totale bemanningen.
    — Mange medlemmer og tillitsvalgte har uttrykt bekymring for at det er store avvik mellom den planlagte og den faktiske bemanningen, sier leder Lisbeth Normann til Sykepleierforbundet til sykepleien.no.

NSF valgte ut Bergen, Bærum, Stavanger og Trondheim for å finne ut hvordan det sto til. Kartleggingen skjedde på to hverdager, én helg og to påskedager i 2009.

- Mangler kompetanse

— Vi vil sette bemanningen på dagsorden i valgkampen og i det videre arbeidet mot politikere. Ufaglærte har sikkert lyst til å jobbe med gamle. De har likevel ikke kompetanse om hva som er disse pasientenes særskilte behov, om eldres helse, alderdomssvekkelse, demens og lindrende behandling. De har ikke kunnskap til å observere, reagere og iverksette riktig behandling og tiltak, sier Normann.

Statsminister Jens Stoltenberg lovet før forrige stortingsvalg at regjeringen skulle skaffe 10.000 nye ansatte i eldreomsorgen.

— Mindre enn halvparten har gått til eldre brukere, og mer enn halvparten har gått til unge brukere som har hatt store behov, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen (A) til NRK.