SMS-bruk dreper i trafikken

Mobilbruk hos amerikanske bilførere har krevd 16.000 menneskeliv i perioden 2001-2007, hevder forskere.

Amerikanske forskerere mener SMS-bruk i bil har kostet tusenvis av amerikanere livet.

— Ligg unna mobilen i bil i det hele tatt.

Advarselen kommer fra Statens Vegvesen, som jobber for å oppdatere regelverket i forhold til dagens teknologi.

— Selv om flere blir tatt nå enn tidligere, er dette fortsatt et lite priotert område for politiet, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Vegvesenet.

Han mener nordmenn har et forbedringspotensial. Rådet til norske bilførere er tydelig: Bilkjøring krever hundre prosent oppmerksomhet. Skal du ringer eller sende tekstmeldinger, bør du stoppe bilen, råder han.

I en forskningsrapport publisert i siste nummer av American Journal of Public Healthsignerte, hevder de to forskerne Fernando Wilson og Jim Stimpson ved University of North Texas at så mange som 16.000 amerikanere er drept som følge av SMS-bruk i bil i peridoden 2001 til 2007.

Rapporten, som baseres på statistikk fra trafikkmyndighetene i de ulike delstatene, triangulert med data om mobiladferd fra de amerikanske telekommunikasjonsmyndighetene FCC, er angivelig det første vitenskaplige forsøket på å se nærmere på hvor mange trafikkulykker som er forårsaket av uvettig mobilbruk under kjøring.

Voldsom økning

- Våre resultater viser at den voldsomme økning i bruk av tekstmeldinger de seneste årene har resultert i tusenvis av dødsulykker på amerikanske veier, skriver Fernando Wilson og Jim Stimpson i sin rapport.

Mens det i 2001 ble sendt 1 million SMS-meldinger i måneden i USA, var tilsvarende månedstall for 2007 vokst til 110 millioner. Med andre ord en hundredobling på seks år, og vel så det.

Et signifikant funn i undersøkelsen, er økningen av ulykker som involverer yngre menn som kjører alene og krasjer med objekter langs siden av veiene i urbane områder.

I følge Wilson har 30 delstater så langt forbudt bruk av SMS under kjøring.

Problem også i Norge

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk tror dette er et problem også i Norge.

- Vi vet ikke hvor mange ulykker her til lands som skyldes SMS-bruk direkte, men det er nok en del tilfeller, sier hun til Aftenposten.no

Trygg Trafikk er ikke kjent med at det finnes norske tall på dette, men Øyen mener disse ulykkene kan være gjemt i kategorien «uoppmerksomhet hos fører» i ulykkesanalysegruppene til Statens Vegvesen.

I denne gruppen rapporteres ulykker der fører har vært uoppmerksom i bilkjøringen. Det kan være alt fra å holde på med musikk, fikle med mobil eller være distrahert av andre ting i bilen.

- Spørreundersøkelser viser at folk skriver tekstmeldinger mens de kjører bil. Dette innebærer helt klart en risiko, advarer Øyen.

Hun mener folk ta ansvar for egen og andres sikkerhet.

— Det er lett å overse en fotgjenger eller syklist dersom man ikke har full oppmerksomhet på kjøringen, sier hun.

- Grunn til bekymring

Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, mener det er grunn til bekymring over nordmenns mobilbruk i bil.

- Vi sitter med et inntrykk av at mobilbruk i bil er årsak i noen av dødsulykkene på norske veier, sier han til Aftenposten.

Vinje forteller av Statens Veivesen finner lite i ulykkestatistikk om at mobilbruk er direkte årsak til trafikkulykker.

— Men i vår gjennomgang av ulykkene har vi kvalifisert mistanke om at mobilbruk er direkte eller indirekte er årsak til dødsulykker. Det er grunn til bekymring.

LES OGSÅ: