22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

Rapporten fra 22.juli-kommisjonen var svært kritisk til politiets innsats for å redde ungdommer på Utøya. Men forsker Helge Renå mener politiledelsen ikke uten videre bør legge konklusjonene i rapporten til grunn når de nå skal endre Politi-Norge.

Beredskapstroppen på vei i en fullastet rød gummibåt på vei til Utøya 22. juli 2011, samtidig som Anders Behring Breivik fortsatte å drepe på Utøya. 22.juli-kommisjonen var sterkt kritisk til politiets tidsbruk på vei til øya.

«Kommisjonen leverte et grundig stykke arbeid med sin rapport, men det er ikke ensbetydende med at kommisjonsrapporten er fasiten på hva som fungerte og ikke 22/7.»

Det skriver Helge Renå, stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i enkronikk som er publisert i Politiforum.

Bladet utgis av fagforeningen Politiets fellesforbund.

- Det er på høy tid at rapportens konklusjoner blir lagt under lupen

I kronikken tar Renå et oppgjør med sentrale deler av rapportens kritikk mot politiets aksjon for stoppe Anders Behing Breiviks drapstokt på Utøya.

Alexandra Bech Gjørv leverte 22.juli-kommisjonens rapport 13. august 2013. Det var svært kritisk til politiets innsats terrorfredagen, og kritiserte ledelse og kultur i politi-Norge.

«Politiet og overordnede myndigheter har i det store og hele lagt kommisjonsrapporten til grunn i sitt reform- og omstillingsarbeid. Dette til tross for kritiske merknader fra flere hold. Det er på høy tid at rapportens analyse, vurderinger og konklusjoner blir lagt under lupen», skriver Renå.

Fikk drepe i én time og 17 minutter på Utøya

Omtrent samtidig med at tungt bevæpnet politi ankom Utøya, drepte Behring Breivik de siste fem ungdommene. Da hadde han drept i én time og 13 minutter. Fire minutter senere ble han pågrepet.

Anders Behring Breivik drepte 69 personer på Utøya 22. juli 2011.

Fra han ankom Utøya klokken 17.17 gikk massedrapsmannen rundt og drepte i én time og 17 minutter før politiet stanset ham.

De siste fem ungdommene som ble drept på sydspissen av Utøya, mistet livet samtidig som politiet ankom øya.

En av 22. juli-kommisjonens hovedkonklusjoner var at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. Kommisjonen mente det var mulig med en raskere politiaksjon og at gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere.

Det første varselet om terroraksjonen på Utøya kom til AMK-sentralen for Buskerud i Drammen og ble registrert klokken 17.24.

Under ti minutter etter at skytingen startet, hadde tre politidistrikter – Oslo, Nordre og Søndre Buskerud – blitt varslet. Klokken 1830 gikk den første bevæpnede politimannen i land på Utøya.

Antyder etterpåklokskap

Kommisjonen mente at politiet ikke evnet å sikre seg «gripbare båtressurser og koordinere egne mannskaper godt nok».

Renå mener imidlertid eksemplene som skal underbygge dette i rapporten bygger på informasjon de involverte ikke hadde kunnskap om i sanntid, og «informasjon som i ettertid fremstår som viktig».

Om analysen ikke bygget på disse forutsetningene, ville det ikke vært grunnlag for å konkludere som kommisjonen gjorde, mener Renå.

«Kommisjonen leverte et grundig stykke arbeid med sin rapport, men det er ikke ensbetydende med at kommisjonsrapporten er fasiten på hva som fungerte og ikke 22/7.», skriver han.

Fra politiets pressekonferanse i Oslo mandag 25. juli 2011. Oslo politidistrikts stabssjef Johan Fredriksen (f.v), visepolitimester Sveinung Sponheim, politidirektør i politidirektoratet Øystein Mæland og sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård.

Han advarer politiet og overordnede myndigheter mot å «uten videre legge rapportens vurderinger og konklusjoner til grunn for sitt pågående reform- og omstillingsarbeid, ikke uten kritisk refleksjon og analyse.»

Renå er stipendiat ved UIB, og politiets håndtering av terrorangrepene er et sentralt tema i hans doktorgradsprosjekt.

Forskeren sier til Aftenposten at han per i dag ikke ønsker å utdype kritikken han kommer med i kronikken, men viser til et pågående arbeid hvor han gjennomgår kommisjonens analyse av politiaksjon Utøya. Arbeidet vil etter planen offentliggjøres rundt årsskiftet.

Gjørv: Vanskelig å forstå hva Renå egentlig kritiserer kommisjonen for

Det var Alexandra Bech Gjørv som ledet 22.juli-kommisjonen. Hun svarer følgende på kritikken.

– Renå har selvsagt rett i at en slik rapport bare er en av mange kilder for politiets forbedringsarbeid, og at den kan ikke kan brukes som en fasit. Men det er vanskelig å forstå hva han egentlig kritiserer kommisjonen for, sier Gjørv.

– Kommisjonens hovedkritikk mot Utøya-aksjonen peker på for lav bemanning på operasjonssentralen og fravær av velfungerende kommunikasjonsmidler. Politiet lyktes med å mobilisere svært store politistyrker fra tre distrikt, som kom raskt frem til landsiden av Tyrifjorden,sier hun.

– Dersom det hadde vært nok oppmerksomhet på å lede denne aksjonen, ville det være åpenbart at det var behov for vesentlig mer transportkapasitet enn den lille båten politiet selv besatt. Våre eksempler i kapitlet Renå henviser til gir illustrasjoner på at ytterligere båtkapasitet i så fall ville ha vært meget lett tilgjengelig, sier Gjørv.

Får støtte fra politifolk

En rekke pofilerte politifolk ytret seg i helgen støttende til forskeren og kronikken.

Erik Eriksen er prosjektleder for nytt Oslo politidistrikt:

Gro Smogeli er en sentral politiinspektør i Oslo politidistrikt:

Geir Gudmundsen er tidligere politimester i Hordaland:

Unni Turid Grøndal er pressesjef i Oslo politidistrikt:

Ingrid Trønnes Mæhre er leder for operasjonssentalen i Agder politidistrikt:

Les gjerne også disse sakene om Utøya og politiets 22.juli-oppfølging: