Norge

EU ønsker å kunne overstyre norsk grensekontroll

EGEERHAVET/OSLO (Aftenposten): Sammenbruddet i EUs ytre grensekontroll presser frem nye, sterkere virkemiddel. Det nye byrået for grense- og kystvakt skal kunne ta over en nasjons grensekontroll - uten statens samtykke.

Fremmedpoliti: EUs grensestyrke Frontex har i dag flere operasjoner gående i Middelhavet. Her fører bulgarske tjenestemenn båtflyktninger i land i den lille, greske havnebyen Mytilini på ferieøya Lesvos. Jenta og de over 500 andre båtflyktningene denne morgenen ble hentet fra forskjellige gummibåter i havet mellom Hellas og Tyrkia.
  • Simen Granviken

Det bulgarske Frontex-skipet, fra EUs grenseoperasjon Poseidon, sklir inn på havnen i Mytilini. Flyktningene som sitter tett i tett på dekket, skal straks få gå i land i Europa.

Simen Granviken og Jan Tomas espedal for Aftenposten på Lesvos

Etter flere dager med stiv kuling i sundet mellom Tyrkia og Hellas, har ankomsttallene for båtflyktninger igjen stabilisert seg på rundt 2000 i døgnet for den lille ferieøya Lesvos. Patruljebåtene går hver natt og formiddag i skytteltrafikk til havnebyene Mytilini og Petra. Flyktningene blir transportert direkte videre til registrering inne på øya.

— Den greske kystvakten har endret strategi. Nå samler de opp alle de klarer ute på sjøen, sier utsendingen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på Lesvos, Boris Cheshirkov.

Fikk du med deg denne sterke reportasjon fra Middelhavet?

Les også

I fjor sommer var nesten alle båtflyktninger menn. Nå er det kvinner og barn som fyller gummibåtene

Gjennomreise

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) anslår at 937.241 migranter og flyktninger har ankommet Hellas, EU og det passfrie Schengen-området siden januar i fjor.

Dette er personer som i liten grad er interessert i å søke asyl i Hellas.

I stedet tar de seg nordover,

Les også

særlig til Tyskland og Sverige

. Mange av de 31.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor, fulgte den samme ruten fra Tyrkia.

EU ikke fornøyd

EUs medlemsland er ikke fornøyd med situasjonen i Hellas – på Schengens ytre grense. EU la ved juletider svært dramatiske forslag på bordet:

• Nytt, sterkere europeisk byrå for grense— og kystvakt, basert på det eksisterende grensebyrået Frontex. Skal få nye fullmakter og arbeidsoppgaver. Skal vedtas før sommeren.

• Skal få myndighet til å overta et medlemslands grensekontroll om grensekontrollen har brutt sammen, selv om nasjonalstaten ikke ønsker slik intervensjon.

• Målet er både å få kontroll med flyktningstrømmen, og å redde det grense- og passfrie Europa. Det ble etablert nettopp for sikre mest mulig fri fly av varer, tjenester og personer.

• Skal også settes opp med en egen enhet for retur av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Det inkluderer en særskilt stab for tvangsreturer.

Sammenbruddet

Statsminister Erna Solberg har for lengst slått fast at «Schengen-samarbeidet har brutt sammen».

Hun mener det er behov for å styrke grensekontrollen:

— Men vi mener det er nasjonalstaten selv som først og fremst skal ivareta Schengen-forpliktelsene.

- Det som ligger på bordet, er et regelverk som vil gjelde alle land, også Norge?

— Ja, men det vil gjelde land som ikke oppfyller forpliktelsene. Det er lite tenkelig at Norge ikke skal oppfylle våre forpliktelser. Vårt utgangspunkt, og det har vi vært på tydelige på, er at landenes suverenitet ikke skal svekkes, sier Solberg.

Til tross for fallende temperatur tok 62.000 migranter seg over fra Tyrkia til Hellas i januar:

Les også

Dette er migrantenes hverdagliv i et vinterkaldt Europa

Tap av suverenitet

Norge har derfor fremmet et alternativt innspill i prosessen:

— Hvis et land ikke oppfyller forpliktelsene, og heller ikke ønsker å si ja til hjelp, så må vi heller vurdere en midlertidig endring av Schengen-grensen. Det har vært den norske regjeringens innspill. Vi er dypt skeptiske til at nasjonalstaten må frasi seg suverenitet over egne grenser, sier Solberg.

Utfordringer: Statsminister Erna Solberg medgir at EUs forslag gir utfordringer for den nasjonale suvereniteten, men at det foreløpig ikke har vært naturlig å konsultere Stortinget.

— Det gir altså utfordringer med suvereniteten?- Ja, hvis dette gjennomføres uten at det berørte landete er enig. Men alternativet er altså at Schengen-grensen midlertidig flyttes.

Solberg sier det er stor motstand mot at et grensebyrå skal kunne ta over grensekontrollen i et land, mot dette landets vilje, men at det er en prosess det ikke er lett å så hvordan ender.

Etterlyser informasjon

Statsministeren avviser at Regjeringen er på etterskudd med å informere Stortinget om de dramatiske forslagene.

— Det vil bli drøftet med Stortinget når det blir klarere hvilke opsjoner som er aktuelle. Foreløpig er det litt tidlig i prosessen og veldig mye som flyter.

Dette er flere sentrale opposisjonspolitikere uenige i.

— Stortinget burde vært involvert og diskutert dette. Men det er ikke for sent for Regjeringen, siden beslutninger ennå ikke er tatt. Det vil jeg anbefale Regjeringen å gjøre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

I forrige uke sa

Les også

Slovakias statsminister: EU vil kollapse om migrantkrisen ikke kommer under kontroll i år

Vanskelig å forstå

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte i spørretimen i januar statsministeren spørsmål om planene for byrået.

— Stortinget har ikke fått informasjon om hvilke holdninger Regjeringen har til forslaget. Norske posisjoner i drøftingene i EU er ikke gjort kjent for Stortinget. Regjeringen kan ikke på egen hånd avgjøre spørsmål om avgivelse av nasjonal suverenitet, sier han.

SVs utenrikspolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell, sier "det er vanskelig å forstå at dette ikke er tatt opp, eksempelvis i Europautvalget, siden det alltid er politisk usikkerhet knyttet til suverenitetsavståelse".

Ville vente

  1. februar var det møte i Europautvalget på Stortinget. EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker henviste da til en ny orientering om to og en halv måned.

Det hun ikke sa noe om, var at Regjeringen allerede hadde gjort seg opp en mening om EU-forslaget.

Dagen før møtet i Europautvalget, den 3. februar, ble det sendt et brev til Kystverket, som i høyeste grad blir berørt av det den europeiske grense- og kystvakten. I brevet vises det til tidligere kontakt om saken:

«Den foreløpige vurderingen av forslaget fra norsk side er at de foreslåtte endringene vil kunne gi utfordringer, blant annet når det gjelder nasjonal suverenitet».

Festung Europa

— Jeg synes dette er rart, all den tid Regjeringen har en egen statsråd for å løfte EU-saker. Det virker som om Regjeringen ikke tør å fortelle Stortinget det de sier til underliggende etater, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Venstreleder Trine Skei Grande er ikke bekymret:

— Vi har ingen drøm om å bygge Festung Europa, men det europeiske samarbeidet er nøkkelen til å finne en langvarig løsning, selv om vi da må avstå noe suverenitet. Jeg er opptatt av at staten vår skal fungere. Hvis samarbeidet bryter sammen og vi ikke finner en felles løsning for flyktningproblemet i Europa, er dét en mye større trussel mot suvereniteten.

Les historiene bak tallene:

Les også

Ibrahim ble utvist og er i Tyrkia. Ashraf rømte og er fortsatt i Kirkenes.

Silje Furre skriver i debattinnlegg:

Les også

  1. Vi må behandle flyktninger på en måte vi kan stå for. Ikke som kveg

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa