Skaderapportering holder ikke mål

Forsvaret lover mer tilgjengelige oversikter over skader i Afghanistan. Men sier at samtlige skader er registrert, og at skadede får behandling slik de skal.

Forsvaret har ikke vært flinke nok til å gi forståelige oversikter over hvor mange som er blitt skadet og hvordan skadene er oppstått, sier kommunikasjonssjef Petter Lindqvist.

Leder for utenriks— og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide, sier det er umulig å være sikker på at påstanden fra Forsvaret holder vann.

VG konstaterte i går et klart sprik mellom opplysninger avisen selv har samlet inn over sårede soldater i Afghanistan, og en oversikt avisen hadde fått oversendt fra Forsvaret.

Oppslaget fikk flere toppolitikere til å kreve at Forsvaret burde være i stand til å skaffe seg samme oversikt som avisen.

- Vi har ikke vært flinke nok til å gi forståelige oversikter over hvor mange som er blitt skadet og hvordan skadene er oppstått. Det erkjenner fungerende kommunikasjonssjef Petter Lindqvist ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Han innrømmer at informasjonen om de sårede er utilstrekkelig slik den foreligger i dag, i den forstand at den ikke er samlet og at den ikke i på en forståelig nok måte gir oversikt over skadene.

Sier alt ligger der

Men han hevder samtidig at informasjonen finnes, i Forsvaret.

- Hver eneste lille skade, fra en utslått tann og en forstuing til omfangsrike stridsskader, blir registrert. Også de som ikke er synlige, og som oppstår etter tjeneste. Forsvarets sanitet fører nitide oversikter. Men de føres gjerne på et medisinsk fagspråk, der man ikke nødvendigvis kan lese at en person har fått en skuddskade, sier Lindqvist.

— Medisinsk og militært personell har ulike behov når de på hver sin kant registrerer hendelser i Afghanistan. For vår del i FOH har vi fokusert spesielt på skader knyttet til rene stridshandlinger. Når Forsvaret så har skullet sende oversikter fra seg, over skader og sammenheng, har vi klønet det til, sier han.

- Kan dere, slik oversiktene er i dag garantere at soldater som blir skadet får den oppfølgingen de skal ha, fra Forsvaret og helsevesenet?

— Vi skal ikke utelukke at det skjer glipper, men systemet skal fungere trygt. For dem som kommer hjem og avslutter tjenesten i Forsvaret er det helsetjenesten på hjemstedet som overtar og har oppfølgingsansvaret.

Lover forbedringer

- Forteller VG-saken likevel at dagens registreringer ikke holder mål?

— Vi kan ikke leve med at nasjonen får et galt bilde av skadene. Vi må greie å levere fra oss oversikter som ikke trenger og tydes etterpå, sier Lindqvist.

Ine Eriksen Søreide, er denne forklaringen troverdig?

- Det er umulig å si. Min oppfatning er at små og store henvendelser nok blir rapportert inn. Men blir opplysningene så borte på veien, og hva skjer med skader som ikke er synlige?

— Hensikten med å rapportere er å sørge for at den som blir skadet får god oppfølging, ut fra et hendelsesforløp som er forståelig ut over det medisinsk ansvarlige synes er viktig. Vi ser særlig at veteraner med psykiske skader møter problemer i helsevesenet når folk ikke forstår hva de har vært med på, sier Eriksen Søreide.

- At Forsvarsdepartementet legger seg så flatt i saken tror jeg har å gjøre med at dette er et tilbakevendende problem. I en NOU-rapport fra 2008 konstaterte Forsvarets sanitet at det er store problemer med å finne frem til nok data om skader i militære operasjoner, og at kvaliteten ikke er god nok, sier hun.