PST: Har pågrepet 16-åring for terrorforberedelser – vil ikke forklare seg i avhør

Tingretten ser det som sannsynlig at 16-åringen som ble pågrepet for å forberede en terrorhandling, hadde til hensikt å spre frykt i befolkningen. Han fengsles i to uker med brev- og besøkskontroll.

Fra PSTs hovedkontor i Nydalen i Oslo.

PST pågrep torsdag 4. februar en person i Oslo. Han er siktet for forberedelser til terrorhandling. Vedkommende er 16 år og ikke norsk statsborger.

Thomas Blom er politiadvokaten som fredag førte saken bak lukkede dører for PST. Han sier påtalemyndigheten fikk opplysninger via PSTs etterretningsavdeling onsdag som var såpass urovekkende at de valgte å gå til pågripelse torsdag.

Torsdag ettermiddag ble det klart at 16-åringen fengsles i to uker. Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for forholdet beskrevet i siktelsen. Dette er en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Det fremgår av kjennelsen fra tingretten at 16-åringen har «vært i befatning med» farlige stoffer. En foreløpig analyse fra Kripos viser at stoffene kan ha hatt et betydelig potensial for å skremme.

«Sett i sammenheng med politiets informasjon fra chattelogger, er det også overveiende sannsynlig at siktede hadde til hensikt å bruke dette for å skape alvorlig frykt i befolkningen», skriver retten.

Fare for bevisforspillelse

Retten mener det er fare for bevisforspillelse. Etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet har ikke avdekket om 16-åringen handlet alene eller sammen med noen.

De har beslaglagt datautstyr som tilhører 16-åringen, men har ikke rukket å gå gjennom alt. Retten mener han vil kunne påvirke eventuelle medhjelpere eller vitner og slette data lagret i nettskyen, dersom han løslates.

16-åring vil ikke forklare seg

– Man valgte å aksjonere raskt, sier politiadvokat Thomas Blom. Han vil ikke si om det kan komme flere pågripelser.

– Vi har gjort databeslag og fysiske beslag som nå vil bli gjennomgått. Det vil ta tid. 16-åringen var til stede i fengslingsmøtet, men han har valgt å ikke forklare seg i politiavhør, sier politiadvokaten.

Ifølge PST dreier de farlige stoffene som er funnet hos 16-åringen seg om «kjemikalier».

Kjennelsen i tingretten fredag var i samsvar med påstanden fra PST. De ba om fengsling i to uker med brev- og besøkskontroll, begrunnet med fare for bevisforspillelse og gjentagelse.

Politiadvokat Thomas Blom.

Erkjenner ikke straffskyld

16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, ønsker ikke å kommentere siktelsen utover følgende:

– Han erkjenner ikke straffskyld og begjærer seg løslatt, uttalte Berg Fevang til Aftenposten torsdag ettermiddag.

Han beskriver fengslingen av 16-åringen som uforholdsmessig i lys av hans lave alder. Han mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt.

Kommer fra Syria

Den 16 år gamle gutten er født i Raqqa i Syria, byen som tidligere ble omtalt som Den islamske stats (IS) hovedstad, ifølge Folkeregisteret.

Han har vært bosatt i Oslo den siste perioden og er syrisk statsborger.

Ifølge Folkeregisteret er 16-åringen født i den krigsherjede byen Raqqa i Syria. Byen ble lenge regnet som hovedstaden til terrorbevegelsen IS.

Til NRK opplyser PST-sjef Hans Sverre Sjøvold følgende om 16-åringen: – Han har bedrevet aktiviteter over tid som vi mener er straffbare, sier Sjøvold.

16-åringen skal ha kommet til Norge på familiegjenforening i 2015.

Yngste terrorsiktede

Dette er den yngste personen i Norge som er eller har vært siktet for å ha planlagt terrorhandlinger.

Det ble begjært lukkede dører av PST. 16-åringens forsvarer har støttet denne begjæringen. Dommeren i Oslo tingrett besluttet å lukke dørene av hensyn til siktedes alder og faren for bevisforspillelse.

Pressen fikk ikke mulighet til å være til stede under fengslingsmøtet med referatforbud.

Aktor Thomas Blom har varslet at det kan letes etter alternativer til fengsling når det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

Det er derfor uklart om fengslingsperioden vil bli begjært forlenget eller ikke når de to ukene er over.