Norge

Overlege advarte mot drapsrisiko

Barnevernet hadde ikke penger til to nattevakter til å passe jenta.

Rettskommentator Inge D. Hanssen
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator
Rettskommentator Inge D. Hanssen

Det var bare den tiltalte jenta og nattevakten Anna Kristin Gillebo Backlund (30) til stede da det fatale drapet fant sted på behandlingssenteret Små Enheter på Vollen i Asker natt til 28. oktober i fjor.Riksadvokatens tiltale om overlagt drap baserer seg i hovedsak på jentas egen forklaring. Forklaringen støttes av rettsmedisinernes funn ved obduksjonen og resultatet av politiets undersøkelser på åstedet.

Fordi det ikke er noen tvil om at 15-åringen drepte nattevakten, er det av stor betydning for rettens medlemmer å få et best mulig innsyn i tiltaltes bakgrunn – oppvekst, psykiatriske sykehistorie og spesielle hendelser i livet hennes. Det er nødvendig for at retten skal være i stand til å komme frem til riktig reaksjon.

Det er en av grunnene til at nære familiemedlemmer og behandlere er innkalt til vitneboksen her i sal 11 i tinghuset i Sandvika.

Turbulent oppvekst

Både aktor, forsvarere, bistandsadvokat og psykiatrisk sakkyndige hadde mange spørsmål til tiltaltes far (49). I tre timer forklarte han seg for retten. Det er nedlagt referatforbud for store deler av forklaringen hans, men det må være tillatt å konkludere med at tiltalte hadde en turbulent oppvekst. Svært turbulent.

Faren forteller om en datter på 12–13 år som vekselvis vil drepe noen eller ta sitt eget liv.

12 år gammel forsøkte hun å tenne fyr på dynen mens far og hans nye kjæreste lå og sov. Hun fortalte etterpå at hun hadde tanker om å drepe begge foreldrene og så flykte ut i skogen for å bli fri.

Hun hadde klare selvmordstanker: Hun fortalte faren at hun var så lykkelig, og det fortjente hun ikke.

– Du må jo forstå at det er best for alle at jeg dør, pappa, sa hun.

En klar advarsel

I juni 2012 ble hun innlagt på Bjerketun behandlingshjem etter å ha vært på en akuttenhet i Drammen i åtte uker. I innleggelsessamtalen med overlegen sa hun rett ut at «jeg skal drepe dere alle».

Legen konkluderte med at hun hadde en alvorlig depressiv lidelse og adferdsforstyrrelser. Ikke på noe tidspunkt opplevde legene jenta som psykotisk.

I et møte i forbindelse med overføringen fra Bjerketun til Små Enheter skisserte overlegen et opplegg for den videre behandling av jenta. Med på møtet var representanter for barnevernet og Små Enheter.

Overlegen mente at det var behov for to nattevakter til å ta seg av jenta. Barnevernet ga klart uttrykk for at de ikke hadde penger til et slikt behandlingsopplegg.

– Da er det risiko for at det skjer et drap! advarte overlegen.

Dessverre skulle hun få rett.