Tillater jakt på fem ulver i Hedmark

Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir tillatelse til jakt på til sammen fem ulver i Hedmark.

Ulvene befinner seg i to forskjellige områder i fylket. I det som DN kaller lisensjaktområde nord, kan det felles tre ulver. Dette området omfatter deler av kommunene Stor-Elvdal og Rendalen og hele Engerdal kommune.

I lisensjaktområde sør kan det felles to ulver. Dette området omfatter deler av kommunene Åmot, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker.

De fem ulvene kan felles i perioden fram til 15. februar. Jakten skal foregå som lisensjakt, som er en felling av et bestemt antall individer for å forhindre framtidige skader på bufe og tamrein. Jegere må ha individuelle personlige lisenser for å kunne delta.

Lisensjakten som nå iverksettes gjelder ulver som er utenfor ulvesonen som Stortinget fastsatte våren 2004. Ifølge vedtaket skal ulv som etablerer seg i par/familiegrupper utenfor denne sonen, normalt felles dersom bestand-forholdene tillater det.

Direktoratet for naturforvaltning vurderer at felling av disse fem ulvene ikke vil true bestandens overlevelse.