Norge

Byrådet: Ikke flere sykkelfelt i sentrum

Samferdselsbyråd Peter N. Myhre er godt fornøyd med Oslo som sykkelby, men Syklistenes Landsforening synes han kan slutte å smile. Det er fremdeles farlig å sykle i Oslo, mener de.

  • Forf>
  • <forf>kjersti Eriksen <

Sykkelfelt kommer i Colletts gate og Geitmyrsveien om ikke så lenge, mens både Østensjøveien, Tøyengata og Sognsveien har fått sykkelvei. Oslo kommune bruker i år 19 millioner kroner på å gjøre byen til et bedre sted for syklister, og byrådet håper å bruke nesten like mye neste år.Men ikke innenfor Ring 1. Der går samferdselsbyråd Peter N. Myhre inn for at syklistene skal kjøre på fortauet eller i veibanen, ikke i eget sykkelfelt. — Strategien er at vi ikke skal lage så mange sykkelfelter i sentrum. Vi satser på blandet trafikk, og merker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan, sier Myhre.Generalsekretær Trond Berget i Syklistenes Landsforening synes ikke at syklistene skal finne seg til rette.- Det er hårreisende at man ikke viser vilje til å gi syklistene plass til å komme seg frem på en god måte. Håpløst. Når det ikke er plass, er det ikke en selvfølge at det er syklistene det ikke er plass til. I byer i utlandet er det bilene som må ut av sentrum, sier Berget. Han synes at det er en dårlig løsning å blande fotgjengere og syklister i sentrum.- Det skjer ulykker og nestenulykker, og det blir irritasjon og kjefting. Det skaper konflikter mellom gående og syklende og bidrar til at mange lar være å sykle, sier Berget.Peter N. Myhre tror ikke det er mulig å begrense biltrafikken i sentrum. Han tror at den allerede er på et minimum.- Jeg synes i hvert fall som syklist, uavhengig av Syklistenes Landsforening, at det er grunn til å glede seg over utviklingen i Oslo. Gang- og sykkelveiene som bygges er jo noe varig, og tilbudet blir bedre hver gang en ny er ferdig. Målet er at man en gang kan begynne å trappe ned disse bevilgningene, sier Myhre. Generalsekretær Berget er ikke overbevist.- Jeg vet jo at Peter N. Myhre er godt fornøyd med Oslo som sykkelby, men folk som sykler, sier noe annet. Problemet er at det er så store avbrudd mellom sykkelveiene, sier Berget.Han understreker at det er bygget fine sykkelveier de siste årene, men at det skapes farlige situasjoner når sykkelveien tar slutt og syklistene skal videre i trafikken.- Folk sykler på forskjellige måter. Noen er tøffe og kaster seg ut i biltrafikken, andre er mer forsiktige og holder seg på fortauet. Det blir et uforutsigbart trafikkbilde, sier Berget.

Prosjekter i år

Ullevålsveienfra St. Olavs gate til Colletts gate har fått sykkelfelt.

I Colletts gateog Geitmyrsveien begynner man i disse dager med oppmerking og skilting av 1100 meter sykkelfelt.

Tøyengatafra Finnmarksgata til Jens Bjelkes gate har fått sykkelfelt.

Krysset Sognsveien-Ullevålsalleenskal bygges om for syklister, men det er uklart om det blir ferdig i år.

Østensjøveien fra Nils Hansens vei til Tvetenveien har fått sykkelvei.

Nedre Kalbakkveifra Trondheimsveien til Bedriftsveien får nå

sykkelvei.

Sognsveien får sykkelfelt fra Ullevålsveien til Thulstrups gate.

Planer og ønsker for neste år

Ny Vormsund bro mellom Ormøya og Mosseveien, med adskilt

gang- og sykkelvei.

Ny broover E6 ved Grønmo.

Tvetenveien får gang- og sykkelvei.

Jerusalem bropå Sagene, en ny gang- og sykkelbro over Akerselva som del av Grønn rute.

Torggatafår bedre sykkelfelt.

Blindernveienfår gang- og sykkelvei fra Problemveien til Kirkeveien.

Kongsveienfår sykkeltrasé.

&lt;b&gt;Reagerer.&lt;/b&gt; Trond Berget, Syklistenes Landsforening. Foto: Aasen, Birgitte

&lt;b&gt; Til rette.&lt;/b&gt; - I sentrum får man bare finne seg til rette som best man kan, sier Peter N. Myhre, byråd Foto: Espedal, Jan Tomas