SV og Rødt reagerer på toppbyråkratens oppførsel: – Hva i alle dager er dette for noe?

Ekspedisjonssjefen ropte og bannet i telefonen med et medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg. Det møter krasse reaksjoner.

SV-leder Audun Lysbakken synes Kommunal- og distriktsdepartementets håndtering av avkommersialiseringsutvalget for uprofesjonell.

Aftenposten har den siste tiden skrevet om en opprivende konflikt i det såkalte avkommersialiseringsutvalgetavkommersialiseringsutvalgetRegjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede den kommersielle driften av norske velferdstjenester..

Da et medlem kom med innspill under et møte i utvalget, ble vedkommende kalt inn på teppet til utvalgsleder. Deretter ba Kommunal- og distriktsdepartementet om et møte. Det takket hen nei til.

Da fikk hen ekspedisjonssjefekspedisjonssjefDen nest høyeste stillingen i et departement. Kan også kalles avdelingssjef. Jan Hjelle på tråden. Han både ropte og bannet i røret. Flere i utvalget har kalt Hjelles opptreden i samtalen for et maktovergrep.

Både SV og Rødt reagerer sterkt på ekspedisjonssjefens oppførsel. De kaller det hele for uakseptabelt.

«Ikke ta en belærende tone overfor meg»

Hjelle sa blant annet:

«Du, du, du. Nå må du høre grundig etter. Og nå mener jeg: Høre etter. Nå snakker du med en ekspedisjonssjef, og nå hører du etter.»

«Ikke ta en belærende tone overfor meg. Ikke prøv deg en gang.»

Jan Hjelle er ekspedisjonssjef for forvaltningsavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han møter krass kritikk for sin fremferd overfor et medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg.

– Trenger kurs i forvaltningsskikk

– Min første reaksjon var «hva i alle dager er dette for noe?». Dette er helt uakseptabel språkbruk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det var nettopp SV som stilte krav om utvalget i statsbudsjettet for 2022.

Hege Bae Nyholt i Rødt ber statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om å rydde opp.

– Noen i embetsverket trenger et kurs i forvaltningsskikk. Det er et grunnleggende prinsipp i vår styreform at vi skal ha et uavhengig embetsverk. Her fremstår det som om ekspedisjonssjefen prøver å sabotere en demokratisk vedtatt politisk prosess, sier hun.

– Dette er uakseptabelt, sier hun.

Hege Bae Nyholt i Rødt sitter på Stortinget for Rødt. Hun reagerer kraftig på ekspedisjonssjef Jan Hjelles oppførsel overfor et medlem i regjeringens avkommersialiseringsutvalg.

– Uprofesjonelt

Lysbakken mener samtalen bærer preg av ren utskjelling. Det i seg selv er uakseptabelt av en ledende byråkrat mot et medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg, sier han.

– I tillegg fremstår dette som uprofesjonelt fra departementet. De skal ikke legge seg bort i utvalget sitt arbeid. Jeg er forbauset over at ledelsen i departementet gjør det, sier han.

Flere medlemmer har truet med å trekke seg fra utvalget. Årsakene er flere. De mener leder Tor Saglie ikke følger mandatet. Dessuten er de kritisk til hvordan medlemmet som ble oppringt av Hjelle, er blitt behandlet.

Les også

Krever at leder trekker seg etter «disiplinering og knebling» av utvalgsmedlem

«Hva faen er dette her, da?!»

Medlemmet kom med følgende muntlige innspill i plenum:

  • Sakspapirer og referater burde sendes ut tidligere slik at utvalget kan forberede seg godt.
  • Diskutere mandatet for å komme videre i arbeidet og unngå uenigheter.

I en e-post skrev også medlemmet at hen «sammen med andre utvalgsmedlemmer – som har vært løpende informert om saken og var til stede på utvalgsmøtet – vurdere hvordan situasjonen bør håndteres videre.»

Denne setningen fikk ekspedisjonssjef Hjelle til å heve stemmen i telefonen.

«Hva faen er dette her, da?! Det er jo en ren trussel, dette. Det er faen ikke sånn vi opererer!»

– Lei situasjon

Jan Hjelle har ikke ønsket å uttale seg i saken. Hans kollega og ekspedisjonssjef Christine Hamnen er også sparsommelig med kommentarene.

– Vi har så langt ikke hørt samtalen, og vil sikre at vi har tillatelse fra alle parter før vi gjør det. Vi kan selvsagt ikke kommentere en samtale vi ikke har helheten i, sa hun til Aftenposten tidligere fredag.

Utvalgsleder Tor Saglie skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

– Utvalget har kommet i en lei situasjon som har utviklet seg over tid, og som toppet seg i forbindelse med et utvalgsmøte i slutten av november. Vi har en stor og viktig jobb som vi allerede er godt i gang med. Jeg håper at alle vil bidra til at vi løser dette på best mulig måte.