Medvedev løslatt. Nå vil FN-kommisjon snakke med ham.

Andrej Medvedev blir sluppet ut av utlendingsinternatet på Trandum.

Bildet er en skjermdump fra videoer med Andrej Medvedev fra tiden han tjenestegjorde i 31. luftbårne brigade i den russiske hæren. Medvedev sier at han vervet seg i Wagner-hæren i juli 2022, men valgte å hoppe av.

Andrej Medvedev flyktet fra Russland til Norge 13. januar. Han sier han var del av den beryktede Wagner-gruppen. Da han uttalte seg kritisk om Wagner-gruppens handlinger i Ukraina, skal han ha satt seg selv i fare. Han søker asyl i Norge.

«Politiets utlendingsenhet løslater Andrej Medvedev fra utlendingsinternat på Trandum i dag mot pålegg om bestemt oppholdssted. Bakgrunnen for beslutningen er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven § 106 ikke lenger er til stede.»

Det skriver Politiets utlendingsenhet (PU) i en e-post.

Jon Andreas Johansen, fungerende leder for juridisk seksjon, skriver videre:

«Alle som søker beskyttelse i Norge har rett til innkvartering. Det er UDI som har ansvar for botilbudet til asylsøkere i Norge. Videre er det lokalt politidistrikt som har ansvar for å vurdere sikkerheten og eventuelle sikkerhetstiltak for enhver borger innen eget distrikt.»

Bildet er fra en video fra desember, hvor Medvedev viser frem det som skal være hans kjennemerke i Wagner-hæren.

– Han er veldig preget

– Det er som forventet. Det var ikke noe grunnlag til å holde ham i forvaring, sier advokat Brynjulf Risnes, som forsvarer Medvedev.

– Vi, og Medvedev, er selvfølgelig glad for dette. Dette er veldig ferskt. Vi venter nå å få høre detaljene om hva som skjer videre. Blant annet i forhold til sikkerheten rundt ham, sier Risnes.

– Nå skal han fortsette jobben med å gi opplysninger til Kripos og utlendingsmyndighetene.

Ved 13.30-tiden befant Medvedev seg fortsatt på Trandum. Først må det avklares hvor han skal bo, og hvordan sikkerheten hans skal ivaretas. Dette blir nå ansvaret for lokalt politi der han skal bo.

PST har også gjort en trusselvurdering av hans situasjon.

Klaget på politiet, boforhold og mat

Søndag oppsto det kraftig uenighet mellom Medvedev og politiet. Medvedev hevdet at norsk politi ville deportere ham, og klaget over en rekke forhold.

– Nå forstår jeg ingenting. Ingenting i det hele tatt, sa Medvedev ifølge en video fra de russiske aktivistene i organisasjonen Gulagu.net.

Påstanden om at han skulle utleveres, var helt feil. Risnes forklarte dette med at det oppsto «misforståelser».

– Betyr dette at uenigheten mellom ham og politiet nå er avklart?

– Jeg tror det, sier Risnes.

– Han er veldig preget av det han har opplevd. Han synes det er vanskelige å vite hvem han skal stole på. Han er ikke vant til man kan stole på offentlige myndigheter.

FN-granskere vil snakke med Medvedev

Fortellingen som Medvedev har gitt om Wagner og den dramatiske flukten til Norge over grensen, har flere hull.

Flere ulike kilder har stilt seg kritisk til ulike deler av hans historie.

Medvedev har sagt at han har tatt med seg videoer fra sin tid i Wagner-hæren, som dokumenterer krigsforbrytelser og henrettelser av både russiske og ukrainske fanger.

Nå har FNs undersøkelseskommisjonen for Ukraina, som ledes av den tidligere norske høyesterettsdommeren Erik Møse, ønsket kontakt. Kommisjonen undersøker det stadig voksende bevismaterialet som dokumenterer russiske krigsforbrytelser.

– Så vidt jeg har forstått, har FN-kommisjonen under ledelse av Erik Møse også ønsket å snakke med ham, sier Risnes til Aftenposten.

– Hva kan du si om videomaterialet som Medvedev har tatt med fra Russland?

– Det kan jeg egentlig ikke si så mye om. Det er ikke min jobb å følge med på detaljene og vurdere dette. Det må andre gjøre.