Flere slepebåter i kjølvannet

I dag slepes havaristen "Fjord Champion" til Kristiansand. Samtidig dynges fiskeriminister Svein Ludvigsen ned med krav om at taubåtberedskapen må bedres.

I januar skapte det bølger da Fiskeridepartementet presenterte sin stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljeberedskap uten å love bedre slepebåtberedskap.— Beredskapen er tilfredsstillende, sa fiskeriminister Svein Ludvigsen (h) om at tre båter om vinteren og to om sommeren skal ta seg av tankbåttrafikken langs kysten.Nå har tiden det tok fra brannen startet på "Fjord Champion" til en slepebåt fra Stavanger var på plass ved havaristen utenfor Søgne, fått kritikken til å blusse kraftig opp igjen. Både SVs Heidi Sørensen, Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen, Anne Beth Skrede i WWF Norge og Bellonas Frederic Hauge har meldt sin bekymring.Svein Ludvigsen svarte i går med å love en full gjennomgang og analyse av slepebåtberedskapen i Sør-Norge. Før den jobben er gjort, vil han ikke trekke noen konklusjoner, melder NTB.Også Kystverket varsler nå en gjennomgang av beredskapsplanen.- Vi forstår at søkelyset nå rettes mot slepebåtberedskapen, sier informasjonssjef Ove Arvesen.

Tar inn vann.

I går maktet røykdykkere å slokke restene av brannen om bord på kjemikalietankeren som utpå kvelden fremdeles tok inn 170 tonn vann i timen gjennom hullene i skroget.- Men vi får pumpet det ut igjen like fort. Etter vår mening er risikoen både for gasslekkasjer og ødeleggelser i skroget nå så liten at det er helt forsvarlig å slepe skipet til Kristiansand, opplyser Arvesen.At skipet skal slepes til Kristiansand, ga Kystverket beskjed om allerede i helgen. Noe sørlandsbyens assisterende havnedirektør likte svært dårlig.- Det er vi som bestemmer hvem som skal inn og ut hos oss. Før det kommer på tale å ta imot "Fjord Champion", skal vi ha bankgarantier, og være trygge på at skipet er stabilt og vite at det ikke fins risiko for gass, brann eller forurensning av hele havnen, sa Helge Andresen i går ettermiddag.Deretter gikk han i møte med rederiet Champion Tankers, fikk det akkurat som han ville - og ga dermed grønt lys for slep til Kristiansand Mekaniske Verksted.Der vil skipet bli tømt for 800 tonn bunkersolje og hullene i skroget reparert. Deretter satser rederiet på å selge skipet til en skraphandler.- Jeg har absolutt ingen tro på at vi får satt "Fjord Champion" i trafikk igjen, sier rederiets styreleder Karl L. Kvalheim.Han ser uten bekymring frem til morgendagens sjøforklaring.- Dette var et hendelig uhell. Vi skal alle være veldig glade for at det gikk så godt som det gjorde.

Røykdykkere gikk i går om bord i det havarerte skipet "Fjord Champion" for å undersøke det utbrente skroget. Det er nå avklart at skipet skal taues inn til Kristiansand havn i dag.