Koronapille tilgjengelig i Norge fra neste uke

Kan redusere antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent for den mest sårbare gruppen.

Fra og med 8. desember vil pillen Paxlovid være tilgjengelig på apotek i Norge. Den kan hjelpe personer som har risiko for å bli alvorlig syke av korona, ifølge Helsedirektoratet.

Medikamentet kan redusere antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent i denne gruppen.

Det er først og fremst eldre som vil ha nytte av behandlingen. Personer med liten risiko for alvorlig sykdom vil ha liten nytte av Paxlovid, opplyser Helsedirektoratet. De vil derfor ikke få tilbud om medikamentet.

– Målet med å gi Paxlovid er spesielt å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastningen på helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Norge har sikret seg medisinen gjennom EUs felles innkjøpsordning. Det er hittil sikret nok av legemiddelet til 25.000 personer.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby koronapasienter med høy risiko for alvorlig sykdom denne behandlingen. Det reduserer risikoen for alvorlig forløp hos den enkelte, i tillegg til at det er med på å ta ned belastningen på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Koronapillene kommer først til Oslo-regionen, og deretter til resten av landet.

Helsedirektoratet bekreftet allerede før sommeren at de hadde bestilt 50.000 behandlinger av koronapillen Paxlovid, men bestillingen ble senere redusert til 25.000.

Helsedirektoratet understreker at medikamentet ikke erstatter vaksine.

Aftenposten retter: I den første versjonen av denne saken sto det at pillen vil være tilgjengelig fra i dag. Det riktig er at den vil være tilgjengelig fra 8. desember.