Titusener er medlem av statskirken mot sin vilje

Titusener av human-etikere, baptister, prinsevenner og muslimer står som medlemmer av statskirken mot sin vilje. Det betyr at andre tros- og livssynssamfunn trolig taper store summer.

En opptelling som nylig er foretatt, viser at rundt 75.000 mennesker både er medlemmer av statskirken og andre tros— og livssynssamfunn. På grunn av rot i listene er en stor andel av dem ufrivillige medlemmer av kirken.

— Vi hadde ikke trodd at det dreier seg om så mange, innrømmer fungerende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsæg overfor Dagsavisen.

Det var etter at statskirken fikk adgang til å bruke folkeregisteret som grunnlag for sine medlemslister at rotet oppsto. Røsæg sier at de stadig arbeider med å rydde opp, men hun kan ikke forklare hvorfor rotet fortsetter.

Human-etisk Forbund sier på sin side at de lenge har visst om rotet, men de er likevel overrasket over hvor mange som er medlemmer to steder.

— Vi får massevis av henvendelser fra folk som har meldt seg ut av statskirken både en og flere ganger, men som likevel finner ut at de er oppført som medlemmer, sier generalsekretær Lars Gule.

Også Norges Frikirkeråd er bekymret over feilmarginene i statskirkens medlemsregistere.

For statskirken betyr det ingenting økonomisk at den har flere medlemmer enn den burde, siden den får et årlig tilskudd fra staten som ikke er basert på medlemstall.

Men andre tros- og livssynssamfunn taper store summer på rotet fordi oppblåste medlemstall for statskirken betyr mindre penger til dem.

I nær framtid vil alle dobbeltmedlemmer få brev fra kirken der de blir spurt om de ønsker å fortsette å være medlemmer av statskirken. Dersom de ikke svarer innen en gitt frist, blir de strøket som medlemmer.