På en halvtime var luftvernet på plass. Nå øver de på å beskytte Oslo.

Sist det skjedde, var Barack Obama her. Nå er missilforsvaret tilbake i Oslo. I løpet av minutter var én av utskytningsrampene på plass. Men det er bare for noen dager.

Nasams klar til bruk ved Huseby i Oslo Luftvernsystemet Nasams utplasseres rundt i Oslo under øvelsen Joint Viking.

I løpet av en halvtime etter solnedgang tirsdag har den lille gruppen fra luftvernbataljonen på Ørland flystasjon gjort den viktigste jobben ved Huseby leir.

Med seg på noen få kjøretøyer som reiste fra Trøndelag mandag har laget alt som trengs for å sette opp en utskytningsrampe for det avanserte luftvernsystemet Nasams. Rampen er en av fire som er utplassert i hovedstaden denne uken.

Oppdraget er å øve på det styrken er trent for, nemlig forflytning og etablering av mobilt luftvern for å sikre luftrommet rundt mulige mål for fiendtlige angrep. Det skjer samtidig med at 20.000 norske og allierte styrker deltar i vinterøvelsen Joint Viking i Nord-Norge og marineøvelsen Joint Warrior utenfor norskekysten.

Kjønnsbalanse

Ida er sersjant og lagfører for gruppen på 12. Tre er fast ansatt, mens de vernepliktige har vært i tjeneste siden sist sommer. Selv har hun vært i Forsvaret siden førstegangstjenesten i 2019.

– Jobben er spennende, særlig det vi nå gjør – reiser og deployerer luftvern, sier hun.

Luftvernbataljonen på Ørland i Trøndelag er kjent for å ha tilnærmet likt antall kvinner og menn.

– Det gir både faglig og sosial trygghet – og folk trives. De vernepliktige er ordentlig motivert, forteller Ida.

Fra de hopper ut av bilene, vet alle hva de skal gjøre. Området sikres, plassering av rampen bestemmes, vakthold etableres, strømforsyning tilkobles, og testing gjennomføres – med mer til. Og det går raskt. En halvtime er som regel nok, bekrefter fagfolkene.

Soldatene Ida, Ane og Brian trives i jobben. På kort tid har laget deres på 12 etablert kraftfullt luftvern på Huseby i Oslo.

Norsk presidentvakt

– Godt jobbet. En bra seanse, konstaterer en fornøyd major Petter Kjøsnes.

Han leder utplasserings-operasjonen i Oslo.

– Fint å være tilbake i hovedstaden igjen, sier han og minnes sist gang Nasams ble utplassert i Oslo.

Det var i 2009, da president Barack Obama fikk Nobels fredspris.

Man tar ingen sjanser med amerikanske presidenter. En tilsvarende utskytningsrampe har siden 2005 vært på plass utenfor Det hvite hus i Washington.

Nasams brukes av 13 land. Viktige deler av teknologien er utviklet på Kongsberg. Våpensystemet produseres i samarbeid med amerikanske Raytheon.