Erna Solberg: - Ikke presset

Kommunalminister Erna Solberg avviste at hun er blitt utsatt for press fra USA da hun onsdag vitnet i Krekar-saken.

Det var første gang mullahen og kommunalministeren møttes, ansikt til ansikt. Under Solbergs forklaring fulgte mullah Krekar nøye med, og han noterte ivrig hele tiden.Kommunalministeren ble av regjeringsadvokat Tolle Stabell spurt om resultatet av klagevedtaket, som var klart i vår, var gitt på forhånd. Hun avviste dette.— Når det er gått to år fra første vedtak til klagevedtak, har det kommet frem mye ny informasjon, sa Solberg da hun vitnet i retten.- Jeg har hele tiden vært åpen for opplysninger som kan endre saken, men vi har ikke funnet dette, sa kommunalministeren videre.

Sikker i sin sak

Hun mener tvertimot at de nye opplysningene i saken ga henne og utlendingsmyndighetene bedre grunnlag for avgjørelsen om å utvise mullah Krekar.- Jeg fikk forsterket grunnlaget for den endelige konklusjonen, sa statsråden. Det var opplysninger som Politiets sikkerhetstjeneste ga Solberg i fjor høst, som gjorde henne helt sikker på at utvisningsvedtaket var riktig.

- Trussel

Hun avviste deretter at andre lands myndigheter har presset henne til å fatte avgjørelse om utvisning. Solberg understreket også at Ansar al-Islam, som tidligere ble ledet av mullah Krekar, er en av de største truslene mot internasjonal sikkerhet.Tidligere i saken har det kommet frem at mullah Krekar sympatiserer med Osama bin Laden. I et lydopptak sier Krekar at USA var glade da Taliban tok makten i Afghanistan, fordi alle "terroristene" da var samlet på ett sted, slik at USA lettere kunne knuse dem, men at "bin Laden hadde en overraskelse ingen hadde regnet med".Mullah Krekar har også sagt, ifølge lydopptak, at det foregår en konspirasjon "mot oss", og seieren er på "vår side" fordi "vi har lovet Gud å fortsette en hellig krig".Utlendingsdirektoratet fattet i februar 2003 vedtak om at Krekar skulle utvises fra Norge - vedtaket er basert på mistanke om terrorvirksomhet.En straffesak mot Krekar ble henlagt i juni 2004. Krekar har trukket staten for retten han mener utvisningsvedtaket er uriktig.

Kommunalminister Erna Solberg ankom Oslo tinghus onsdag morgen, for å vitne i Krekar-saken.
Mullah Krekar i retten sammen med forsvarer Brynjar Meling.