Statsforvalteren åpner tilsynssak mot psykiater

Flere pasienter har varslet om psykiater etter at forfatter Hilde Rød-Larsen anklaget ham for misbruk av sin stilling.

Statsforvalteren har besluttet å opprette tilsynssak mot psykiateren som forfatter Hilde Rød-Larsen varslet Statens helsetilsyn om i desember, skriver VG.

Helsetilsynet startet innledende undersøkelser i desember.

I en pressemelding mandag 9. januar skriver statsforvalteren at de siden den gang har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren. Det er foreløpig ikke kjent hvordan psykiateren stiller seg til de andre varslene.

Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient, men hun mener at han misbrukte sin legerolle for å oppnå sex.

Aftenposten har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hilde Rød-Larsen.

Til VG sier Rød-Larsen:

– Nå håper jeg psykiateren skal få anledning til å forsvare seg på skikkelig vis hos tilsynsmyndighetene.

Fire klager

– Det er ikke uventet at Statsforvalteren foretar en tilsynsfaglig vurdering av saken, men det er ikke trukket noen konklusjoner og påstanden hennes blir ikke riktigere av den grunn.

Det sier psykiaterens advokat Halvard Helle til Aftenposten.

Aftenposten har fått innsyn i fire separate brev sendt til psykaterens advokat. Hvert brev handler om en klage rettet mot psykiateren. Rød-Larsens klage er én av disse. En av de andre klagene er også fra slutten av 2022.

To av klagene er imidlertid blitt håndtert tidligere, i 2003 og i 2020. I saken fra 2003, som ble avsluttet i 2004, fant fant Statsforvalteren ingen grunn til anmerkning eller kritikk mot psykiateren. Nå gjenåpner de likevel behandlingen av denne saken.

I saken fra 2020 ble psykiateren oppfordret til å ta kontakt med klageren og ordne opp dem imellom. Det ble da informert om at saken kunne bli tatt opp igjen dersom pasienten henvendte seg til Statsforvalteren på nytt. Det har altså vedkommende gjort.

Om de behandlede klagene fra 2003 og 2020 sier advokat Helle:

– Det fremstår helt utenkelig at konklusjonen skulle bli en annen dag.

Aftenposten har bedt om innsyn i alle klagene mot psykiateren. Store deler av dokumentene er kraftig sladdet fordi opplysningene er underlagt taushetsplikt. Det er derfor ikke mulig å si sikkert hva klagene handler om.

– Har aldri vært en behandlingsrelasjon

Forfatter Hilde Rød-Larsen ga ut romanen «Diamantkvelder» i august. Romanen dreier seg om hvordan hovedpersonen, en ung kvinne, innleder et seksuelt forhold til en mye eldre tysk psykolog.

I et intervju med den danske avisen Information fortalte Rød-Larsen om hvordan hun som ung selv hadde en lignende relasjon overfor en norsk psykiater.

– Nå vurderer jeg det sånn at det er riktig å fortelle hva som har hendt meg i mitt virkelige liv, uten å gå omveier via en romanfigur, sier Rød-Larsen til VG mandag.

Advokaten sier at det aldri har vært en behandlingsrelasjon mellom psykiateren og Rød Larsen.

– At hun mange år senere redefinerer relasjonen i forbindelse med skrivingen av romanen og lanseringen av denne i Norge og Danmark, endrer ikke bildet, sier Helle.