Studentenes samlingssted lekker vann og varme. Oppussing stoppes av dyr strøm.

Endelig skulle hjertet i studentmiljøet i Ås pusses opp med nytt tak og nye vinduer. Men strømprisen gjør at universitetet må stanse planene om å spare strøm.

Studentene Vilde Kjelsrud Pedersen, Jørgen Bonden og Jens Bartnes står bak utdaterte og 50 år gamle vinduer med rektor Curt Rice (t.v.) ved NMBU

Store punkterte vinduer fra 1971 lekker varme. Taket lekker vann.

Studentenes storstue ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, skulle omsider pusses opp for godt over 100 millioner i år. Bygget brukes til konserter, teater, seremonier, festivaler og forelesninger.

Så kom strømregningen på 70 millioner mer enn planlagt.

Nå tråkker universitetet på bremsen. Høye strømpriser hindrer universitetet i å pusse opp – og å spare strøm. Statlige universiteter får ikke noen form for strømstøtte.

– Det er trist. Vi har gledet oss til å få dette i stand. Studentene kom dårlig ut av korona, vi kom dårlig ut av prisstigningen og nå kommer vi dårlig ut av dette, sier studentlederen ved NMBU, Jens Bartnes, til Aftenposten.

Sammen med lederen for studentsamfunnet i Ås, Vilde Kjelsrud Pedersen, og leder for studentfestivalen UKA, Jørgen Bonden, fikk han beskjeden onsdag.

– Bygget har et veldig stort varmetap. Det er av gammel standard, med høyt energiforbruk. Varmen forsvinner ut til ingenting på kalde netter. Det er et paradoks at man må utsette på grunn av høye strømpriser når dette gjøres, sier Bonden.

Regjeringen oppfordret til etterisolering

For to uker siden ba regjeringen offentlige etater – deriblant universiteter – om å spare strøm.

«Eg meiner det er viktig at staten tek grep for å bidra til lågare energibruk», het det i brevet fra kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

«Hallo?!», tenkte rektor Curt Rice da han leste det.

– Kommunalministeren har sendt alle et brev og ber oss om å gå over til grønne løsninger. Det er ikke mulig uten at regjeringen er med på dette. Denne saken viser realiteten offentlige organer står overfor nå, sier Curt Rice.

Regjeringen oppfordret blant annet til etterisolering og bytting av vinduer. Akkurat det skulle NMBU gjøre, som en del av jobben med å gjøre hele universitetet mindre energiavhengig. Det kunne halvert strømbruken i studentenes bygg, men de har ikke lenger råd.

– Med mindre det kommer et mirakel i statsbudsjettet, så er det dette vi må gjøre. Jeg må velge mellom bygg eller å si opp folk, sier rektor Curt Rice til Aftenposten.

Rektor Curt Rice ved NMBU rister på hodet over at det ikke gis støtte til energieffektivisering nå.

– Hva ønsker du deg? Strømstøtte?

– Jeg ønsker meg stimulering til grønne løsninger. Akkurat nå, så innebærer det akutthjelp.

– Dere er statlig eid. Ikke alle er enig i at det er fornuftig i at staten skal gi strømstøtte til staten?

– Jeg har 70 millioner i ekstra strømutgifter så langt i år og enda mer i 2023. Når du spør om staten skal støtte staten, vel, da må du ta et valg: Ønsker man forfall av bygninger eller oppsigelser, sier rektoren, før han slår fast:

– Staten var en god partner under pandemien, men de er en dårlig partner under denne krisen.

Det drypper fra taket over auditoriet i bygget på Ås. I tillegg til festivaler og konserter, arrangeres eksamen og forelesninger her.

Ingen tegn til redningspakke

Regjeringens statsbudsjett legges frem om en uke. For universiteter og høgskoler alene, kan merutgiftene til strøm bikke 600 millioner, skrev Khrono forrige uke.

Det er ikke signalisert noen støtte. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ikke hatt anledning til å besvare Aftenpostens spørsmål. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har tidligere sagt at universitetene må tilpasse forbruket sitt nye tider.

Studentene ved NMBU forstår at rektoren deres må prioritere. Dersom alternativet er kutt i ansatte, vil også det ramme studentene, mener de.

– Når det mangler penger ved et universitet, så er det alltid studentene det går utover, sier lederen for studentsamfunnet i Ås, Vilde Kjeldsrud Pedersen.