Meitemarken kan fortsatt brukes som agn

Meitemarken føler ikke smerte, og sportsfiskere kan derfor fortsatt bruke meitemarken som agn.

Det er en ekspertgruppe som slår fast at virvelløse dyr ikke føler smerte, ubehag eller stress ved håndteringen.

— Vår hovedkonklusjon er at virvelløse dyr og insekter sannsynligvis ikke føler det vi mennesker regner som smerte, ubehag eller stress. De kan imidlertid ha fluktreaksjoner eller avverge-reaksjoner. Men det er noe helt annet enn hva vi mener med smerte, sier professor Wenche Farstad ved Norges veterinærhøgskole til avisen.

Det er en faggruppe under vitenskapskomiteen for mattrygghet som har forsket på dette under forberedelsene til ny dyrevernlov i Norge. Forslaget blir lagt fram i april.

Norges Jeger- og Fiskeforbund har reagert på at meitemarken kanskje skulle få lovvern.

— Jeg synes fortsatt det er tullete at dette utvalget har brukt tid på å vurdere disse tingene. Det er bra at vi fortsatt kan få bruke meitemark til å fiske med. Jeg synes fortsatt dette er sløsing med tid og penger, sier informasjonssjef Espen Farstad til avisen.

I sitt arbeid har ekspertgruppen gjennomgått vitenskapelig dokumentasjon for å finne ut om bier, fluer, gresshopper, biller, muslinger, edderkopper, snegler, kråkeboller og akkar kan føle smerte, ubehag eller stress.

Det blir ikke forbudt å bruke meitemark som agn.