Norge

11 ting å vite om E18

Usikker på hva E18-prosjektet er for noe? Les deg opp her.

Det har lenge vært planer om å gjøre noe med E18.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

1.

E18 vestfra inn mot Oslo er Norges kanskje mest trafikkerte vei. Det er gjort lite eller ingenting her siden 1970-tallet.

2.

Analyseselskapet Pöyry har beregnet at køer på E18 vestfra i dag alene koster varetransporten nær én mrd. kroner i året, og at dette kan vokse til to mrd. kroner i 2030.

Slik kan veien bli seende ut ved Ramstadsletta.

3.

Et forslag foreligger fra Statens vegvesen som formelt har støtte i Oslopakke 3. Bak Oslopakke 3 står lokalpolitikere i Oslo og Akershus. Gjennom denne samferdselsavtalen finansieres mesteparten av vei— og banebygging i regionen, for en stor del via bompenger. I tillegg kommer bevilgninger fra staten, ikke minst til jernbane. Veivesenet har beregnet at for hver krone som investeres i Oslo- trafikken, E18-prosjektet inkludert, får man igjen 2,43 kroner.

4.

Bærum kommune er oppdragsgiver for E18 Asker- Lysaker. Kommunedelplanen for Bærum ble vedtatt i fjor sommer. Reguleringsplanen skal være ferdig neste sommer, samtidig med kommunedelplan for Asker.

Gigantprosjektet vakler. Les mer her:

Les også

E18-prosjektet skulle få 14 felt og koste nærmere 40 milliarder. Nå står det for fall.

5.

For strekningen Lysaker— Oslo sentrum er man kommet kortere. Her er man fortsatt på stadiet med "mulighetsstudier", selv om debatten går høyt, ikke minst for Filipstad- området.

6.

Det er allerede satt av 290 millioner til kjøp av boliger i Bærum, 40 millioner til videre planlegging, mens 5,7 mrd. kroner er lovet fra Oslopakke 3 for en ikke definert periode. En meningsmåling Asker og Bærum Budstikke i sommer viste at tre av fire innbyggere støtter utbygging av E18.

7.

Kostnadene blir uansett voldsomme. I tillegg til 40 mrd. for Asker- Lysaker blir også strekningen Lysaker- Oslo sentrum dyr.

Våren 2016 skal Oslopakke 3 reforhandles. Her kan det bli et spesielt fokus på E18- prosjektet.

8.

Veivesenet har tidligere gjort flere forsøk å nedskalere prosjektet. Dette er imidlertid vanskelig, med mindre man fjerner bilfelt. Kollektivfelt, sykkel, bedre av— og påkjøringsfelt og helt avgjørende tverrforbindelser, som tunnel Gjønnes- Fornebu, tvinger seg uansett frem.

9.

Noen hevder at bilister gjennom Bærum allerede har betalt inn mange millioner kroner i bompenger til E18. Formelt er dette ikke riktig. Penger her er gått bl.a. til E16 og Kolsåsbanen.

Les hva et utvalg politikere mener her:

Les også

Stian Berger Røsland (H): «Jeg er ikke for tiltak som bidrar til mer biltrafikk inn mot Oslo»

10.

Våren 2016 skal Oslopakke 3 reforhandles. Her kan det bli et spesielt fokus på E18-prosjektet. Men skjebnen kan bli avgjort før den tid.

11.

Til slutt blir det uansett Stortinget som kommer til å si ja eller nei til prosjektet.

Les også

E18 Asker-Oslo – gigantveien som vil bli kraftig slanket