Sakkyndige: Tor Kjærviks drapssiktede sønn var psykotisk

Tor Kjærviks sønn var psykotisk. Han kan ikke straffes for drapet på faren. Slik konkluderer psykiaterne.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag 12. april 2021. Hans drapssiktede sønn var ifølge de sakkyndige utilregnelig da han avfyrte skuddene.

Den 36 år gamle mannen diagnostiseres med paranoid schizofreni. Han var psykotisk da han skjøt og drepte sin far Tor Kjærvik (70). Ifølge de rettspsykiatriske sakkyndige har han vært psykotisk gjennom flere år. Det melder Avisa Oslo.

I tillegg til drapet på Røa i Oslo 12. april er sønnen også siktet for drapsforsøk på farens samboer.

Hvis påtalemyndigheten legger de sakkyndiges erklæring til grunn, kan det tas ut tiltale for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Riksadvokaten avgjør påtalespørsmålet.

– Jeg har ingen kommentar til rapporten nå. Det sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Paranoid schizofreni

De sakkyndige konkluderer med at siktede har paranoid schizofreni. Det bekrefter politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt. Hun understreker at rapporten ennå ikke er behandlet av Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen kvalitetssikrer rettsmedisinske erklæringer og uttalelser fra sakkyndige i straffesaker.

– Rapporten er oversendt kommisjonen. Den skal behandles der først, sier Hustad. Hun har ingen ytterligere kommentarer.

– Domstolen avgjør hvorvidt siktede er strafferettslig tilregnelig.

Personer med paranoid schizofreni har ofte sviktende virkelighetsforståelse. Store medisinske leksikon beskriver tilstanden som «vrangforestillinger ved klar bevissthet». Ofte er det personer i 30-årsalderen og eldre som rammes.

Snart ferdig etterforsket

Siktede skal tidlig i etterforskningen ha forklart seg om en opprivende familiekonflikt 20–25 år tilbake i tid. Han skal selv ha vært sentral i konflikten, ifølge Dagbladet.

Spørsmålet om sønnens tilregnelighet da han troppet opp utenfor boligen til Kjærvik, ble raskt et tema i etterforskningen.

Politiet har gjentatte ganger begjært forlenget varetektsfengsling. Det er blitt stadig tydeligere at mannens tilregnelighet må bli et sentralt tema i en hovedforhandling.

Politiet er i sluttfasene av etterforskningen. Det gjenstår enkelte etterforskningskritt. Først og fremst gjenstår behandlingen av sakkyndigerklæringen før påtaleinnstillingen kan sendes statsadvokaten.