Norge

Risikerer hevn i fengsel

Lars-Erik Andersen kan aldri føle seg trygg etter at han fortalte at Kjell Alrich Schumann drepte en politimann under NOKAS-ranet, mener voldsforsker.

  • Forf>
  • <forf>bergens Tidende <
  • Eir Stegane

— Det første budet i de tunge kriminelle miljøene er: "Du skal ikke tyste". Det er den største synd, og kan føre til veldig alvorlige sanksjoner for tysteren eller hans familie. En som sier i fra, kan aldri føle seg trygg, sier Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen.Hun har vold som spesialfelt, og forteller at over 90 prosent av dem hun har intervjuet i sin voldsforskning tilhører kriminelle gjenger.- Andersen er veldig modig som har gjort dette. Han bør få den nødvendige beskyttelse. Dette er et miljø der folk ikke glemmer, og hevnen kan ramme når som helst. I denne saken har folk god tid på seg, sier Bjørnebekk.Hun tror Andersens avhør vil føre til at han må se seg over skulderen til evig tid.- De jeg har snakket med, sier alle det samme. De kan aldri gå ut igjen. De vil alltid bli funnet. Men det er selvfølgelig ikke sikkert. Vi har sett tilfeller der ingenting har skjedd, men dette er uforutsigbart.

Oppgjør bak murene.

— Vil hevnen kunne komme allerede i fengselet?- Det er ikke forsket på dette i Norge, men vi vet at det er en indre justis også i norske fengsel. Det kan dessuten skje ting med familien som er utenfor, sier Bjørnebekk.

Strafferabatt.

Men om risikoen er stor kan Andersen også tjene på tilståelsen.Jussprofessor Henry John Mæland fra Universitetet i Bergen mener Andersen bør få strafferabatt for det han nå har forklart når saken kommer opp i lagmannsretten.

eir.stegane@bt.no

Les også

  1. Andersen tilstår NOKAS-ranet

  2. - Glad for tilståelsen