Ti nye nasjonalparker. Flere gamle skal utvides.

Det er fire år siden Norge fikk en ny nasjonalpark. Nå starter detaljplanlegging av ti nye – i tillegg til Østmarka.

Fjellet Hornelen på Bremangerlandet kan om få år være en del av Norges nasjonalparker.

Det er uklart når parkene kan opprettes. Planlegging av nasjonalparker tar flere år.

Regjeringen ønsker fire helt nye nasjonalparker i

  • Hornelen i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane
  • Masfjordfjella i kommunene Alver og Masfjorden i Nordhordland
  • Øystesefjella i kommunene Kvam, Samnanger og Vaksdal i Vestland
  • Sunnmørsalpene i Ørsta kommune på Sunnmøre
Moskusene er blitt Dovres fremste symbolart: Den ble importert fra Grønland og satt på Hjerkinn i 1931 etter at den hadde vært borte fra Norge siden før siste istid.

Vil omgjøre og utvide flere

I tillegg vil regjeringen omgjøre landskapsvernområdene Sylan i Trøndelag, Trollheimen i Møre og Romsdal og Trøndelag, Ålfotbreen i Vestland, Oksøy-Ryvingen i skjærgården mellom Kristiansand og Mandal og Flekkefjord og Listastrendene til nasjonalparker. Nasjonalpark betyr et strengere vern enn landskapsvern.

Ønsket om å lage nasjonalpark rundt Prekestolen er foreløpig lagt på is fordi Stranden kommune ønsker mer utredning. Arbeidet med Østmarka nasjonalpark i og utenfor Oslo pågår allerede og er derfor ikke en del av planen som ble lagt frem i dag.

I tillegg til de nye parkene ber regjeringen om utvidelser av 13 nåværende nasjonalparker, blant annet i Dovre nasjonalpark.

Hjørundfjord i Ørsta omkranset av de mektige Sunnmørsalpene. Om få år blir dette en av Norges nye nasjonalparker.

Tvang er uaktuelt

I dag får Miljødirektoratet i oppdrag å starte detaljert utredning av disse områdene. Normalt tar verneplanprosessen mellom tre og fire år. Det har allerede funnet sted en forprosess, og de involverte kommunene er stort sett positive. Det siste er helt avgjørende.

Da Stortinget behandlet meldingen om biologisk mangfold høsten 2015, ba nasjonalforsamlingen om at antallet nasjonalparker økes, men bare hvis de involverte kommunene var positive. Dette prinsippet har vært styrende for Solberg-regjeringenes naturvern. Ja til mer skogvern, men bare hvis grunneierne sier ja. Ja til nye verneområder, men bare hvis kommunene sier ja.

Kan stoppe vindkraft

Men nye nasjonalparker er på ingen måte konfliktfritt. Et vern av Masfjordfjella vil bety slutten for planene om vindkraftutbygging i dette området, skriver Bergens Tidende. Området som nå foreslås vernet, ligger vest for E39 gjennom Romarheimsdalen. Selskapet Norsk Vind har innlemmet deler av området i planen om Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Nordhordland, skriver avisen. Grunneiere raser mot verneforslaget.

De planene må selskapet skrinlegge hvis området blir nasjonalpark.

– I en nasjonalpark skal det ikke være tekniske inngrep, sier Sveinung Rotevatn til Bergens Tidende.

Landskapsvernområdet Sylan i Trøndelag kan bli nasjonalpark hvis regjeringen får det som den vil.

Rotevatn: Kvalitetsmerke

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre sa tirsdag at nasjonalparkstatusen er det fremste kvalitetsmerke vi kan gi et stykke av norsk natur:

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er en av de største utfordringene i verden, men også i Norge tar denne bit for bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, sa han da regjeringens plan ble presentert i Bergen tirsdag.

Prekestolen er et av Norges mest populære turistmål. Planene om å lage nasjonalpark i området er utsatt fordi Stranden kommune først vil ha mer utredning om konsekvensene.

3170 verneområder i Norge

I dag har 17,5 prosent av Fastlands-Norge en eller annen form for vern. Knapt 10 prosent er nasjonalparker, mens drøyt 5 prosent er landskapsvernområder. 2,3 prosent er sikret strengest vern i totalt 2475 ganske små naturreservater. Sist gang Norge fikk en ny nasjonalpark, var i 2018 med Lofotodden.

Rondane nasjonalpark ble Norges første store fredede område. Året etter kom Børgefjell. Fra 1970 ble de kalt nasjonalparker. Hardangervidda er Norges desidert største nasjonalpark.

I tillegg til vernet på fastlandet har 65 prosent av landarealet på Svalbard en eller annen form for vern og 87 prosent av territorialfarvannet ut til 12 nautiske mil.

Her kan du lese mer om Norges verneområder.