Norge

Jakten stanses midlertidig i ulvesonen – trolig nye forhandlinger før jaktslutt

Oslo tingrett forbyr foreløpig lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås, som skulle startet 1. januar.

Målet med forføyningen var å stanse ulvejakten frem til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket, hvor disse fire ulvene ble skutt vinteren 2020.
  • NTB – Anna Nesje

I kjennelsen fremgår det at tingretten midlertidig har besluttet å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Retten understreker at beslutningen er tatt ut fra ren tidsnød hvor staten som saksøkt ikke får kommet til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes.

– Retten har forstått det slik at en eventuell forbudskjennelse vil bli bestridt av staten og bli møtt med krav om etterfølgende muntlige forhandlinger, heter det.

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Staten vil følge opp

Organisasjonene Noah, WWF og Foreningen våre rovdyr begjærte da en midlertidig forføyning. Målet var å stanse ulvejakten frem til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket. Den saken skal opp i juni.

Så lenge er det ikke sikkert at jakten blir utsatt. Oslo tingrett påpeker at staten raskt skal kunne kreve muntlige forhandlinger, i god tid før jakttiden er over 15. februar. Med andre ord er det fortsatt mulig at det vil bli felt ulv i vernesonen i vinter.

Og kravet om forhandlinger kommer, bekrefter klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Han holder fast ved at vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier Barth Eide i en pressemelding.

– Viktig seier

Faglig leder Siri Martinsen i Noah sier til NTB at hun har mottatt kjennelsen, og at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at dette krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier hun.

– Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig, det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen. Dette er en bekreftelse på at interessene for vern av kritisk truede dyr er viktige, og skal kunne bli hørt rettslig, fortsetter hun.

Staten ved Klima- og miljødepartementet skal ifølge kjennelsen betale de samlede saksomkostningene på nesten 120.000 kroner, men også her regner tingretten med at staten vil protestere.

Les også

  1. Det er på tide å diskutere hva rovdyrpolitikken koster. Hvem betaler regningen?

  2. Vil det å skyte ulv dempe en konflikt som politikere selv har skapt?

Les mer om

  1. Ulv
  2. Klima- og miljødepartementet
  3. Rovdyr