Etterlyste Fritz Moen-videoer kommet til rette

Viktige videoopptak som Tore Sandberg for fire år siden etterlyste i Fritz Moen-saken, er kommet til rette. Sør-Trøndelag politidistrikt klarte ikke å finne opptakene da Sandberg og advokat John Christian Elden ba om tilgang til dette bevismaterialet.

– Dette styrker ikke trygghetsfølelsen for at bevis blir håndtert på en betryggende måte, sier Tore Sandberg til NTB. Han etterlyste materialet senest i et debattinnlegg i Aftenposten den 27. november i år.

Tre dager senere, den 30. november, sendte Sør-Trøndelag politidistrikt en e-post til Justisdepartementet, med opplysninger om at videoopptakene ble funnet i politidistriktets arkiv allerede for et år siden.

Sandberg reagerer på at han og advokat John Christian Elden ikke er gjort kjent med dette før NTB gjør oppmerksom på e-posten til departementet. Han vil nå be om å få tilgang på materialet.

– Det er uforståelig hvorfor vi ikke uten videre fikk tilgang da videoopptakene ble funnet, sier Sandberg.

Tolket feil

Bevismaterialet det er tale om, er opptak av rettsforhandlingene da Fritz Moens gjenopptakelsessak ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø i 2001-2002. Tore Sandberg mener disse opptakene kan gjøre det mulig å dokumentere hvor døvetolkene misforsto, slik at Fritz Moen i sin egen gjenopptakelsessak tilsynelatende «tilsto» drap.

I innlegget i Aftenposten forklarer Tore Sandberg hvorfor videoopptakene er så viktige: «Nå hadde vi heldigvis forlangt at rettsmøtene måtte tas opp på video – for første gang i Fritz Moens lidelseshistorie. Ved rettsmøtets åpning tredje dag opplyste tegnspråktolkene at de nå hadde sett gjennom videoopptakene. De fortalte lagmannsretten at de hadde tolket feil. Fritz Moen hadde ikke tilstått», skriver Sandberg.

– En vekker

– Videoopptakene er av vesentlig betydning for å synliggjøre om Fritz Moen på noe tidspunkt hadde tilstått i genuin forstand, sier Tore Sandberg til NTB.

Han mener at dette bør bli forskningsmateriale.

– Det er svært interessant i forskningssammenheng. Det bør bli en vekker for alle aktører i rettssystemet, i alle sammenhenger der det er tale om tolking, sier Sandberg.

Til tross for at døvetolkene opplyste at de hadde tolket feil, avslo Hålogaland lagmannsrett i 2002 begjæringen om gjenopptakelse av Torunn-saken og Sigrid-saken, de to drapssakene der Fritz Moen var blitt dømt. Høyesterett tillot senere gjenopptakelse av Sigrid-saken, men ikke av Torunn-saken. Full frifinnelse fikk Fritz Moen først etter sin død – etter behandlingen i Gjenopptakelseskommisjonen. Da hadde i mellomtiden en annen person – på sitt dødsleie – tilstått drapene.

– Unnskyld

Sør-Trøndelag politidistrikt opplyser i e-posten til Justisdepartementet at videoopptakene som Tore Sandberg etterlyste i 2002, i januar i år ble gjort tilgjengelig for Gjenopptakelseskommisjonen. Siden har også granskingsutvalget for Fritz Moen-sakene fått kopier av videoopptakene.

Påtaleleder Harald Moholt ved Sør-Trøndelag politidistrikt sier til NTB at «det ble ikke lett grundig nok» da Sandberg ba om videoopptakene.

– Av og til skal man bøye seg i støvet og si unnskyld. Kritikken for at vi ikke lette godt nok, må vi bare ta, sier Moholt.

Han har ingen forklaring på hvorfor Tore Sandberg og John Christian Elden ikke fikk beskjed da videoopptakene ble funnet og oversendt Gjenopptakelseskommisjonen.

Ifølge Tore Sandberg kan videoene vise om Fritz Moen ble misforstått av døvetolkene.