Norge

Onsdag kan det bli sykehusstreik

En rekke sykehus blir rammet av streik dersom partene ikke blir enige innen meklingsfristen ved midnatt natt til onsdag.

  • NTB

Det er Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital i Trondheim og Helse Bergen som kan bli rammet av streik fra og med onsdag.

En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Under årets forhandlinger ble ikke Spekter og forhandlingssammenslutningen YS Spekter enige om pensjonsbestemmelser. YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO.

YS Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse.

«Ufravikelig»

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og YS Spekter, omtalte forrige uke dette kravet som «ufravikelig». I dag faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen.

Forbundet tar ut omtrent 190 medlemmer dersom det blir streik.

– Uttaket tar først og fremst sikte på å ramme arbeidsgiver, og vi beklager at streiken dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sa hun i en pressemelding.

Likestilling og likebehandling

LO-stat tar ut 303 medlemmer ved de samme sykehusene via sine medlemmer i Fagforbundet og Fellesforbundet.

Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet uttalte forrige uke at deres krav både er et likestillingskrav og likebehandlingskrav.

– Dette er et ufravikelig krav for LO-stat. De dette handler om, er i hovedsak kvinner og de fleste er unge, sa hun i en pressemelding.