Jurister reagerer på saken om Freddy Hulback

Strafferettsadvokater reagerer med tvil og overraskelse på dommen mot Freddy Hulback.

Advokat Erling O. Lyngtveit satt i Gjenopptakelseskommisjonen da den beordret ny behandling av Hulback-saken i 2006: - Vi hadde ansett det som mest sannsynlig at det hadde endt med frifinnelse.

Palmesøndag for 18 år siden døde Tom Georg Myhre av Nordens største overdose i en leilighet på Hauketo.

Freddy Hulback er dømt for å ha drept ham.

De to hadde vært kamerater i mange år, begge var en del av det som da var landets hardeste narkomiljø.

Les saken her: Freddy Hulback - en historie om en drapsdom

Freddy Hulback har tre år igjen å sone av forvaringsdommmen på 21 år.

Hulback ble dømt for drap både i tingretten i 2002 og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Han fikk støtte av Gjenopptakelseskommisjonen som beordret ny rettssak. Den gikk for Eidsivating lagmannsrett i 2006. Der ble Hulback frikjent av juryen. Men lagdommerne satte frikjennelsen til side, og så ble Hulback dømt på nytt i 2007.

Han har i dag sonet 18 år av lovens strengeste straff: 21 års forvaring med 10 års minstetid.

Aftenposten har gått gjennom saken på nytt og gjort flere funn som gir grunn til å stille spørsmål både ved politiets etterforskning og domstolenes bevisvurdering.

– Kommisjonen ble overrasket

Advokat Erling O. Lyngtveit satt i Gjenopptakelseskommisjonen i 2006 da den beordret ny behandling av Hulback-saken.

– Vi ble overrasket da han ikke ble frifunnet, sier han.

Før Lyngtveit begynte som forsvarsadvokat i 1989, hadde han vært ansatt både som statsadvokat, riksadvokatfullmektig, dommerfullmektig og som politifullmektig.

Han minner om at det ikke er slik at alle gjenopptatte saker ender med frifinnelse. I likhet med statsadvokat Olav Helge Thue, som førte aktoratet etter gjenopptakelsen, mener Lyngtveit at grunnlaget for en avgjørelse er bedre etter muntlige forhandlinger i en rettssal enn det er etter bare å ha vurdert dokumentene i en sak.

– Men vi ble overrasket, det er riktig. Vi hadde antatt det som mest sannsynlig at det hadde endt med frifinnelse, sier Lyngtveit i dag.

– Virker å være veldig stor tvil

Advokat Cato Schiøtz var en av forsvarerne i gjenopptagelsessaken til drapsdømte Per Liland da han endelig ble frikjent i 1994. Han presiserer at han ikke kjenner Freddy Hulbacks sak. Men basert på Aftenpostens artikler, synes han den virker veldig spesiell.

– For det første er det veldig sjelden at drapsdommer blir gjenopptatt. I de tilfellene hvor en drapsdom blir gjenopptatt, kaster påtalemyndigheten normalt inn håndkleet, slik at det ikke blir en full ny hovedforhandling.

Advokat Cato Schiøtz: - Spesielt at han ble dømt på nytt etter gjenopptakelse og frifinnelse.

Schiøtz sier at han ikke kan huske noe lignende tilfelle.

– Det høres ut som om det er veldig stor tvil rundt skyldspørsmålet. Jeg kjenner ingen tilfeller hvor det er gjenåpnet sak med full hovedforhandling og det så er blitt en ny dom for drap. Og det etter frifinnelse fra juryen. Det er spesielt, understreker Cato Schiøtz.

Spesialenheten: - Foreldet

Da saken kom opp for Oslo tingrett i 2002, benyttet påtalemyndigheten to tjenestemenn fra Oslo politidistrikt som vitner under et tiltalepunkt som omfattet et væpnet bankran. Under ed avla de en forklaring som viste seg å være uriktig. Men dette ble ikke avslørt før i ankesaken i Borgarting lagmannsrett året etter. Det endte med at Hulback ble frikjent for ranet. I 16 år har Hulback spekulert på om politimennene forklarte seg falskt for å overbevise retten om skyldspørsmålet. Det kalles mened og straffes vanligvis med fengsel.

Jan Egil Presthus er sjef for Spesialenheten for politisaker.

Når Aftenposten spør Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten, om de vil vurdere å foreta seg noe, får vi følgende svar i e-post:

«Vi har lest artikkelen, og finner ikke på bakgrunn av innholdet i den at det er grunnlag for å iverksette tiltak fra enhetens side. (...) Eventuelle straffbare forhold som gjelder tjenestefeil og uriktig forklaring begått under etterforskning og domstolsbehandling synes for øvrig i dag å være foreldet.»

Sigud J. Klomsæt: - Hulback ga tydelig uttrykk for at kameraten begikk selvmord.

Forsvarsadvokat: – Alle har sviktet

Advokat Sigurd J. Klomsæt har fulgt Freddy Hulbacks sak lenge og vitnet i tingretten for sin daværende klient, Jonas Wold. Forsvarsadvokaten reagerer på at hverken tingretten eller lagmannsrettene, heller ikke etter gjenopptakelsen i 2006, har sett nærmere på Hulbacks forklaring om at Tom Georg Myhre satte overdosen selv og at det må ha vært et selvmord.

– Alle aktørene har åpenbart sviktet. Freddy Hulback ga tydelig uttrykk for at kameraten begikk selvmord. Da plikter både tingretten og lagmannsretten å se nærmere på det. Jeg sier som tidligere professor Anders Bratholm: Jeg har alltid ment at man må undersøke selv og ikke ta for gitt det man blir fortalt.