85 prosent vil ha røykeforbud i bil

– Å gjøre hjemmet og bilen røykfri er den beste måten å beskytte barna mot tobakksrøyk på, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir man utsatt for passiv røyking. Det viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser» om barn og passiv røyking. Aftenposten skrev i dag at 98 prosent av britiske barn ønsker at foreldrene skal bli røykfrie.

Les også

Barn er livredde for foreldrenes røyking

Barneombud Anne Lindboe mener at barn bør slippe å utsettes for passiv røyking, og at foreldrene og andre må ta hensyn til dem. I undersøkelsen svarte 85 prosent at det bør være lovforbud mot å røyke i bil.

4 av 5 vil ha innendørsforbud

Åtte av ti støtter også et forbud mot røyking i nærheten av barn innendørs. Også blant dem som røyker daglig støtter rundt 65 prosent et forbud mot røyking med barn inne eller i bil.

27 prosent av de spurte i Helsedirektoratets undersøkelse sier de tillater røyking inne hos seg selv. 11 prosent tillater det generelt, mens ytterligere 16 prosent tillater det unntaksvis.

7 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, 11 prosent hos besteforeldre/slektninger. 9 prosent av foreldrene sier at barna blir eksponert for røyk hos venner.

Barn spesielt sårbare

Helsedirektoratet fastslår at passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer.

Ørebetennelse er også en effekt av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store smerter og øker risikoen for kirurgiske inngrep.

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Dette mener vi om røyking:

• Det er forholdsvis høy kjennskap til at passiv røyking er skadelig for barn og voksne.

• Mange vet at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til helseskader som astma, luftveisinfeksjoner, lungekreft/andre kreftformer, lav fødselsvekt.

• Mindre kjennskap til at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til ørebetennelser og krybbedød (nesten fire av ti svarer ‘vet ikke’).

• Få melder at barna deres blir utsatt for røyk daglig. Likevel er det 7 prosent som sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, og 11 prosent hos besteforeldre/slektninger

• Syv av ti sier at de aldri tillater røyking hjemme hos seg – også fire av ti dagligrøykere sier det.

• 27 prosent tillater røyking inne hos seg. Blant disse finner man hovedsakelig dem som røyker selv, eldre (55 år+), de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning.

• Alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø.

• 74 prosent er enige i at de plages av andres tobakksrøyk innendørs, 58 prosent plages utendørs.

• Det er stor støtte (85 prosent) for forbud mot røyking i bil med barn, og i nærheten av barn innendørs.

• Åtte av ti støtter bruk av virkemidler som informasjonskampanjer om helseskader som følge av røyking/passiv røyking.

• Åtte av ti støtter forbud mot røyking innendørs på alle arbeidsplasser. Her er det naturlig nok stor forskjell på røykere og ikke-røykere.

• De fleste som røyker sier at de ville prøve å slutte alene uten hjelp.