Lagdommer: - Kanskje vi ikke har gode nok rutiner

Lagdommer Nils Asbjørn Engstad mener at man nå bør i en habilitetskontroll ta opp hva som har vært sagt i sosiale medier.

Mandag skrev nettstedet Vepsen at meddommer Thomas Indrebø den 23.juli i fjor i en kommentar til en VG-artikkel hadde skrevet « Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!».

Etter at rettssaken ble satt tirsdag morgen ba både bistandsadvokatene, forsvarerne og aktorene om at meddommeren måtte trekke seg. Meddommeren erkjente også at det var han som hadde skrevet dette. Og litt etter klokken 10 ble det kjent at meddommeren måtte trekke seg.

Les også:

Les også

Dette er kommentaren som felte meddommeren

Grunnlaget for dette er domstollovens §108. Her står det at « Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.»

— Ny problemstilling

— Det er er jo en ny problemstilling som har dukket opp ved bruken av sosiale medier, og vi har kanskje ikke innarbeidet veldig solide rutiner for å avdekke dette, sier lagdommer Nils Asbjørn Engstad ved Hålogaland lagmannsrett..

- Er dette et eksempel på at man bør se nærmere på bruk av sosiale medier blant meddommere?

Nils Asbjørn Engstad

— Det er i alle fall en erfaring som tilsier at man i habilitetskontroll bør ta opp hva som har vært ytret i sosiale medier. Det er sjelden at saker har hatt en så stor massiv omtale at det er en aktuell problemstilling å ta opp. De fleste sakene omtales jo ikke i mediene, og der er det nok noe ulik praksis. Det jeg gjør er å formane meddommerne om at de ikke omtaler saken på sosiale medier eller snakker med andre om den mens den pågår.

- Overrasket at det ikke kom frem før

Professor i offentlig rett Eivind Smith mener det er overraskende at denne saken ikke kom fram før rettssaken begynte.

— Det har vært runde på habilitet før, hvor en blant annet fant ut at en varameddommer var inhabil. Det er overraskende at ingen har sett dette før, sier Smith som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor Eivind Smith

Smith sier også at det er ganske uvanlig at noen må trekke seg etter at rettssaken har begynt.— Men i denne saken er det åpenbart viktig at alt skjer så korrekt som mulig. Vi har ikke dødsstraff i Norge, så det ønsket er uaktuelt. Men man kan tolke det uttrykket som at han mener at den tiltalte er skyldig og straffrettslig tilregnelig, og det bør ikke en dommer si før rettssaken, fortsetter Smith.

Smith vil ikke kritisere

Men samtidig vil ikke professoren kritisere verken meddommeren Thomas Indrebø eller andre som ikke oppdaget utsagnet.

- Det er vanskelig å si om dommeren burde ha skjønt dette. Han visste jo ikke da han skrev det at han skulle sitte i rettssaken. Det er heller ikke lett å kreve at politiet eller andre skulle finne dette - særlig siden det var skrevet under et pseudonym.

Kommentar:

Les også

Klart inhabil meddommer

Smith er uansett glad for at saken kommer opp såpass tidlig i rettssaken.

— Det er viktig i denne saken at man får avklart mest mulig slik at saken kan gå sin gang. Umiddelbart får det nok ikke noen konsekvenser, men retten kan bli mer sårbar når en forsvinner og en vara kommer inn. Hovedregelen er at alle dommerne skal høre saken og da kan det eventuelt bli en utsettelse senere, avslutter Smith.

- Egenrapportering

Jon Thorvald Johnsen, kollega til Smith ved institutt for offentlig rett, sier at meddommerne blir oppfordret til selv å si fra om det er forhold som kan gjøre dem inhabile.

- Rutinene er basert på egenrapportering og at aktor og forsvarer også vurderer om meddommerene har den nødvendige egnethet og gir retten beskjed om det er problemer. Men kommer det opplysninger om habilitetsproblemer fra andre kilder slik som her, må retten naturligvis vurdere dem.

Jon Thorvald Johnsen

Johnsen sier at normalt må den saken som er gjennomført gjenopptas etter et dommerskifte.— Men her dreier det seg om en langvarig sak hvor retten er satt med en reservedommer som har fulgt saken fra den startet i går og som kan tre inn. Men retten vil være svekket dersom det skulle melde seg nye habilitetsproblemer senere i saken.

- Fikk tipset mandag

Tor Bach er redaksjonssekretær i nettidskriftet Vepsen som avslørte det meddommeren hadde skrevet på VG Nett.

— Vi fikk et tips om dette i går, men det var ikke mulig for oss å få tak i meddommeren da. Vi kunne uansett ikke vente med saken vår. Selv terrorister har krav på en anstendig rettsstat og man skal dømmes av mest mulig uhildede dommere. Også rent praktisk ville det vært synd om dette kom frem senere, sier Bach fra nettstedet som blant annet skriver om høyreekstreme miljøer.

Thomas Indrebø måtte forlate rettssalen da Anders Behring Breivik begynte å forklare seg.