Gjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne ny Baneheia-sakkyndig

Gjenopptakelseskommisjonen vil innhente en ny uavhengig, sakkyndig vurdering av DNA-erklæringen som ligger til grunn for dommen mot Viggo Kristiansen.

Gjenopptakelseskommisjonen med leder Siv Hallgren skal vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få Baneheia-saken rettsbehandlet på nytt.

Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april, opplyser de i en pressemelding.

Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig. Rettsgenetikeren skal gjøre en ny vurdering knyttet til det såkalte DNA-beviset i saken.

Det er første gang kommisjonen oppnevner en rettsgenetiker for å se på DNA.

– Jeg mener at dette er veldig unødvendig, men at konklusjonen vil bli en ytterligere bekreftelse på Kristiansens uskyld, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

– To hovedfunn

Forsvareren har tidligere pekt på to hovedfunn som han mener er bevis på at hans klient er uskyldig, og som gjør at kommisjonen må gå med på at saken skal behandles på nytt. Det ene er at vurderinger som er gjennomført av en norsk og en britisk DNA-ekspert, ifølge Sjødin viser at DNA-funn som er gjort på åstedet, ikke kan brukes som bevis.

Det andre er at en sakkyndigutredning ifølge Sjødin viser at telefonen til Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene ble begått, fordi den da ville ha slått inn på én av seks basestasjoner i nærheten.

– Den nye sakkyndigvurderingen vil vise usikkerhetsmomenter også for kommisjonen. Når det sammenholdes med utelukkelsesbeviset på telefonen, vil de ikke ha mulighet til å avslå begjæringen om gjenopptakelse, sier Sjødin.

Behandler gjenopptakelse for sjette gang

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er sendt til Viggo Kristiansens forsvarer, påtalemyndigheten og bistandsadvokatene for uttalelse.

Kristiansens begjæring om gjenåpning av Baneheia-saken er fortsatt under behandling i kommisjonen. Det er sjette gang kommisjonen vurderer om Baneheia-saken skal behandles på nytt i retten.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Dommen hadde ti års minstetid.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig.