Institusjoner reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk

Daværende fylkesmann Svein Ludvigsen kunne rett som var uanmeldt dukke opp på asylinstitusjoner på ettermiddags- og kveldstid og be om å få treffe beboerne.

Ludvigsens forsvarere Kai Vaag (til venstre) og Per Johan Zimmer under rettssaken mot Svein Ludvigsen (t.h)

Ludvigsens praksis med å komme til institusjonene på ettermiddags- og kveldstid var så uvanlig at to ledere ved to forskjellige institusjoner uavhengeig av hverandre varslet Barne-, ungdoms- og familieetaten. Regionleder Pål Christian Bergstrøm tok saken videre til sin leder for å avklare om praksisen var innenfor fylkesmannens mandat til å føre tilsyn med institusjonene.

– Det er viktig å påpeke at vi da ikke hadde den informasjonen vi har nå. Den gangen var ikke besøkene betraktet som noen stor sak. Vi hadde ingen bekymringer for kontakten med barna, sa Bergstrøm da han vitnet i straffesaken mot den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren fredag formiddag.

Blant institusjonene som fikk slike besøk av Ludvigsen, var Silsand ungdomssenter, der en av de fornærmede – en nå 26 år gammel, lettere psykisk utviklingshemmet mann – bodde. I tiltalen står det blant annet at Ludvigsen oppsøkte fornærmede på ungdomshjemmet, og at han under en seremoni overleverte fornærmede norsk statsborgerskap.

– Hadde dette handlet om bekymringer over utilbørlig opptreden overfor barn, overgrep eller andre ting, ville jeg ha inngitt et skriftlig varsel og håndtert det på en helt annen måte, sa Bergstrøm.

Ludvigsen fortalte selv i sin forklaring av han i ledige stunder gjerne kunne be sjåføren sin kjøre innom institusjoner, slik at han kunne avlegge dem et besøk. Dette kun fordi han hadde et sterkt sosialt engasjement, hevdet han i forklaringen.