Norge

Dette er første norske fartøy på Nordpolen

Kl. 09.32 onsdag nådde kystvaktskipet KV Svalbard Nordpolen. Så vidt Forsvaret vet er dette første norske fartøy som har nådd polpunktet.

Her er KV Svalbard fotografert på Nordpolen onsdag.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

KV Svalbard seiler på oppdrag fra Nansen-senteret i Bergen. I prosjektet Caatex måles temperaturer i havet. Også USA deltar i prosjektet.

Samtidig har kystvaktskipet benyttet en revolusjonerende kombinasjon av satellittbilder og iskart, utviklet med hjelp av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), for å finne en god rute i isen.

Toktet er også med på å markere at Norge er til stede i dette området, slik forskningsarbeidet polarheltene gjorde rundt år 1900 beredte grunnen for at Norge kunne gjøre krav på Svalbard.

De siste årene har spesielt Russland og Kina seilt i områdene rundt Nordpolen, Russland også med rene militære avdelinger. Besetningen hos Kystvakten har en blanding av militære og sivile om bord, men er malt i Sjøforsvarets gråfarge.

Skipssjef Geir-Magne Leinebø på KV Svalbard og toktleder fra Nansensenteret Hanne Sagen har plantet kystvaktflagget og det norske flagget på Nordpolen onsdag morgen.
Les også

Noe gikk veldig galt da Russland testet Putins nye atomvåpen. Norske målinger avslører hva som skjedde.

Kartlegger havtemperaturen med lydsignaler

Det var Forsvaret som onsdag morgen tok kontakt med Aftenposten for å fortelle at KV Svalbard hadde nådd polpunktet. Avisen kunne derfor være først ute med nyheten.

Forskerne om bord fra Nansen-senteret skal for første gang på 20 år benytte lydsignaler til å kartlegge havtemperaturen på tvers av hele Polhavet.

Målingene foretas direkte fra skipet, og via droner, avanserte drivende bøyesystemer og kilometer lange vertikale oseanografiske rigger som skal stå ute det neste året.

I skjørt på Nordpolen: Besetningen på KV Svalbard tok på seg finstasen før de tok (og satt) oppstilling på dekk og begeistret lot seg fotografere på polpunktet. Foran til venstre et besetningsmedlem osm stilte i skjørt.
Les også

LES OGSÅ: Kina vil bli en arktisk stormakt. Rekordvarmen setter fart på planene om en «polar silkevei» i nord.

– Trodde vi skulle møte tykkere is

Gladnyheten til tross, i et miljøperspektiv er det bekymringsfullt at KV Andenes så enkelt har nådd frem til polpunktet.

Sjef for Kystvakten, Ottar Haugen, uttalte onsdag til TV2 at å nå polpunktet gikk raskere enn de hadde trodd på forhånd.

Han sier at de trodde de ville møte tykkere is underveis, og at de slett ikke var sikre på at de ville komme frem.

Nestkommanderende på KV Svalbard, Anders Krakstad, benyttet sjansen til å prøve skiene på Nordpolen.
 • BISTO UNDER KRITISK REDNINGSOPERASJON: I januar bisto KV Svalbard da tråleren Northguider gikk på grunn nord på Spitsbergen.

Klarte det polarheltene ikke klarte

Kystvakten har primært fiskerioppsyn, redningsoperasjoner og militær tilstedeværelse som oppgave. Men Kystvakten har også ved flere anledninger assistert Norges sivile offentlighet med oppdrag som dette.

NTB minner om at Fridtjof Nansen i 1893 satte kursen nordover i polarskuten Fram. Men han kom aldri lenger nord enn 86 grader nord. Polpunktet ligger på 90 grader nord.

Roald Amundsen forsøkte å nå Nordpolen med sin Maud-ekspedisjon i 1918, men nådde heller aldri målet om å la skipet drive over Nordpolen. I 1926 fløy imidlertid Amundsen over polpunktet i luftskipet Norge.

Forholdene var likevel annerledes den gang, både hva angår isforhold og skipenes evne til å forsere is.

Satellittbilde som er lastet ned av KV Svalbard. Det viser det optimale rutevalget mot Nordpolen (gule prikker). De røde linjene viser ulike rutealternativer. Den oransje streken viser sporingsdata (AIS) fra andre isbrytere.

Helt avhengig av presise kart over isen

En viktig del av toktet for Forsvaret og Forsvarsmateriell har vært å teste ut om et nytt system for å kartlegge isforhold fungerer også nord for 80 grader. Man har vært helt avhengig av god informasjon om isforholdene.

– Uten iskartene vi får tilgang til gjennom et nytt satellittsystem blir slike
polartokt en seilas i blinde og nærmest håpløst å gjennomføre, sier orlogskaptein Geir-Martin Leinebø, skipssjef på KV Svalbard.

Tidligere i år var en nye generasjonen av et kommersielt satellittsystem som kalles Iridium Certus på plass, et system som tillater å sende satellittbilder. Det nye systemet er beregnet til å virke overalt i verden.

Det å sende satellittbilder med iskart krever god internettforbindelse. Dekning fra geostasjonære satellitter stanser normalt ved 80 grader

– Den nye generasjonen av Iridium skal gi global telefoni- og internett tilgang, samt sikkerhet på sjøen ved hjelp av Global Maritime Distress and Safety system (GMDSS). Det passer jo bra når Norge har interesser i Nordområdene. Og ikke minst når Norge har Søk og Redningsansvar (SAR) hele veien opp til Nordpolen, sier overingeniør Vidar Madsen fra Forsvarsmateriell.

KV Svalbard seiler mye i polare strøk. Her er besetning og folk fra det Norske polarinstituttet ute på isen under et tokt til Svalbard i april i år.

Les også

 1. Offshore-flyvninger i nord stanset på grunn av russisk øvelse

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Kystvakten
 3. Svalbard
 4. Russland