Norge

Hvor lenge skal presten få preke i julen?

Julen er kirketid, men også tiden for lange prekener. Nå kan du få vite i hvilke kirkesamfunn prestene kan kunsten å fatte seg i korthet.

Full kirke i Uvdal julaften, men ingen regel for hvor lenge presten kan preke.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Et gammelt ordtak sier at dersom du gir en prest en fullsatt kirke, så taler vedkommende lenge. I julen er kirkene fulle, men finnes det ingen regler for hvor lenge en prest kan holde på?

Oslo-biskop Kari Veiteberg svarer Aftenposten på SMS og skriver at det ikke er noen regler for hvor lang en preken skal være.

– For min del er det viktig at forkynnelsen formidler evangeliet, og at den er passe lang. Men hva betyr «passe lang»? Det har vært en diskusjon siden Aristoteles’ poetikk, forklarer hun.

Oslo-biskopen skriver at hennes råd er at en preken alltid skal være så kort som mulig – og så lang som nødvendig.

Oslos biskop Kari Veiteberg sier det ikke er regler for hvor lang en preken kan være.
Les også

Hva er kirkenes metoo-øyeblikk? | Gyrid Gunnes

Hvem snakker lengst?

Men den kristne avisen Dagen har sett på hvem det er som kan kunsten å fatte seg i korthet også fra prekestolen.

Katolske prester kommer best ut av undersøkelsen, som er internasjonal og gjort av amerikanske Pew International.

Prester i svarte, protestantiske menigheter snakker lengst. Prekenen der er hele 54 minutter, mens katolikkene fatter seg i korthet og preker i 14 minutter. Dette er en beregning av median, ikke gjennomsnitt.

Katolske prester, som biskop Bernt I. Eidsvik, fatter seg mer i korthet enn deres protestantiske kolleger.

Prester i Den norske kirke er ikke med i denne oversikten. Men sammenligner en med de tradisjonelle protestantiske kirkesamfunnene, som ligger kirken i Norge nærmest, snakker de i 25 minutter i sine prekener.

Mellom 12 og 20 minutter

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin synes det høres lenge ut og sier til Dagen at en god preken kan vare en stund, mens en dårlig preken ikke kan være kort nok.

Han mener det bør være veldig gode grunner for at en vanlig høymesse i Den norske kirke skal vare mer enn 20 minutter. Men det skal også være gode grunner til å holde på i mindre enn 12 minutter.

Hvem snakker du til?

Oslo-biskopen Kari Veiteberg er mer opptatt av innholdet i enn lengden på prekenen:

– Spørsmålet om lengde kommer bestandig i annen rekke. Som alle vet kan en lang tale bli opplevd for kort og en kort tale altfor lang. I eldre kirkelovgiving sto det at prekenen ikke skulle vare mer enn en time, skriver hun og viser til at det var timeglass på prekestolen.

– Det viktige, som en prekenlærer har sagt, er at en preken skal være som et godt brev: adressert, datert, signert og handle om noe viktig. Det betyr at prekenen er en utveksling i en gitt situasjon, en bestemt dag og på et gitt sted mellom akkurat denne predikanten og akkurat disse tilhørerne, skriver hun.

Men noen spesielle formelle aktsomhetskrav for lengden finnes heller ikke i julen eller når det er mange barn i kirken.

– All forskning viser at den tiden en tilhører kan være oppmerksom blir stadig kortere. Men her er det store kulturelle forskjeller som nettopp handler om adressaten. Om det er barn eller godt voksne, forklarer Oslo-biskopen i en SMS.

Les mer om

  1. Kirkesamfunn
  2. Tile
  3. Dagen