Tidlig ultralyd til alle gravide før uke 12? Nei, det var ikke helt sånn det var ...

Først trodde fostermedisiner og professor Torbjørn Eggebø at Stortinget hadde gjort et meningsløst vedtak. Men så ble han beroliget.

Stortinget har vedtatt et offentlig tilbud om tidlig ultralyd i «første trimester,» altså i løpet av de tre første månedene. Det betyr ikke før uke tolv, mener professor Torbjørn Eggebø ved St. Olavs hospital.

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.»

Slik er ordlyden på vedtaket om tidlig ultralyd som Stortinget gjorde tirsdag.

Første trimester er av mange – både politikere og journalister – tolket som de første 12 ukene av svangerskapet, fordi et trimester er en periode på tre måneder.

Derfor hoppet fostermedisiner og professor Torbjørn Eggebø i stolen da han hørte at Stortinget hadde vedtatt at tidlig ultralyd skulle bli et tilbud før uke 12 i svangerskapet. Eggebø leder Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital.

Men da han fikk høre at vedtaket gjaldt første trimester, ble han beroliget. Fostermedisinere har en annen måte å regne inndeling av trimestrene på enn 4 uker ganger 3 = 12.

Professor Torbjørn Eggebø ved St. Olavs hospital hoppet i stolen da han leste at stortingsflertallet hadde vedtatt å innføre tilbud om tidlig ultralyd før uke 12 – men slik er det ikke.
Les også

Kraftig nederlag for KrF: Stortinget vedtok flere oppmykninger av bioteknologiloven

– Tidlig ultralyd meningsløst før uke 12

– Første trimester varer til og med svangerskapsuke 13. Eller uke 13 + 6 dager, slik vi fostermedisinere gjerne vil ha sagt det, sier han.

– Ultralydundersøkelsen bør gjøres mellom uke 12 og 14. Ellers blir ikke kvaliteten god nok. Det er meningsløst å gjennomføre tidlige ultralydundersøkelser av fosteret før uke 12, fastslår Eggebø.

Han forklarer at fostrene rett og slett er for små til at man kan gjøre en grundig undersøkelse før uke 12.

– Ved undersøkelsen skal vi få en oversikt over fosterets tilstand – hode, hjerne, rygg, armer, ben, lunger, hjerte, magesekk, bukvegg og urinblære. Dette er organer som ikke er godt nok utviklet tidligere. Det er ingen som anbefaler å undersøke fosterets anatomi så tidlig som i uke 10-11, sier Eggebø.

Selvbestemt abort frem til uke 12

Det man kan se før uke 12, er tvilling- eller flerlingsvangerskap, og den spesielle nakkehevelsen som er et tegn på trisomier, eller kromosomavvik, blant annet Downs syndrom. Nakkehevelsen kan måles mellom uke 11 og 14 før den gradvis forsvinner igjen.

I debatten rundt endringene i loven kobles tidlig ultralyd og blodtester i første trimester av og til sammen med grensen for selvbestemt abort, som er uke 12.

Eggebø avviser at det vil være mulig å velge selvbestemt abort på grunnlag av funn gjort på tidlig ultralyd i offentlig regi, fordi undersøkelsen må gjøres senere enn uke 12.

– Funn av mulige avvik må undersøkes videre med blodprøven nipt, morkakeprøve eller fostervannsprøve, sier han.

– Det får være opp til fagmiljøene hva som er det beste tidspunktet for tidlig ultralyd, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp), her på talerstolen under tirsdagens debatt i Stortinget.

Frp:– Opp til fagmiljøene å vurdere

– Vi valgte å bruke begrepet første trimester fordi det er den tydeligste formuleringen når vi ønsker å gi gravide kvinner informasjon om fosteret så tidlig som mulig, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Hun er saksordfører for endringene av bioteknologiloven som ble vedtatt tirsdag.

– Så får det være opp til fagmiljøene å vurdere det medisinske, og hvilket tidspunkt som er best egnet for tidlig-ultralyd. Det er en av de oppgavene man må ta fatt på nå.

Frp helsepolitiske talsperson sier at teknologien blir mer og mer treffsikker.

– Vårt mål med loven er å gjøre den fremtidsrettet. Med tanke på at forrige lov ble vedtatt for 16 år siden, kan det gå like lang tid til neste gang – og da må man ta høyde for at teknologien utvikler seg, påpeker hun.

Ap: Bevisst bruk av begrep

Aps Tuva Moflag, som utformet kompromisset om bioteknologiloven sammen med Frp og SV, sier de brukte «trimester» med overlegg.

– Det er ikke riktig at politikerne skal vedta i hvilken uke undersøkelsen skal foretas, sier hun og opplyser at det er delte meninger i fagmiljøet om riktig tidspunkt.

– Noen mener uke 11–13. Eggebø mener 12–14. Derfor var første trimester en grei måte å formulere det på. Vi ville være så runde som mulig, for ikke å låse noe, sier hun.

– Og vi har ikke vært opptatt av å koble dette til grensen for selvbestemt abort. Vi har ikke koblet det til uke 12, sier hun.

Nipt-test tillates for alle, noen får den gratis

Nipt-blodprøve kan påvise kromosomavvik hos fosteret. Eggebø tolker vedtakene om testen slik at den skal tilbys kvinner der det er oppdaget avvik på tidlig ultralydundersøkelsen, og til kvinner over 35 år som har rett til fosterdiagnostikk i dag.

Aldersgrensen har vært 38 år frem til nå.

– Det brukes to begreper i vedtakene, «tilby» og «tillate». Jeg forstår det slik at nipt skal være tillatt å ta for alle gravide som ønsker det, men ikke som en del av det offentlige helsevesen for alle, sier han.

– Da må folk trolig betale selv. Men dette må Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet avklare nærmere i retningslinjer. Han legger til:

– En slik test koster 3–4000 kroner. De færreste kvinner under 35 vil ønske å ta en slik test hvis alt er i orden på tidligultralydundersøkelsen.

Aps Tuva Moflag, som har vært sentral i Stortingets forlik om endringene, opplyser at kvinner over 35, alle med kjent risikosvangerskap og de som får påvist funn ved tidlig ultralyd, vil få testen gratis.

– Andre må betalte, sier hun.