Manshaus forklarte seg om motiv i retten for første gang. Fengslet for fire nye uker.

Terrorsiktede Philip Manshaus forklarte seg mandag om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren.

Philip Manshaus blir her ført inn i rettssal 227 i Oslo tingrett mandag.

Manshaus ble mandag fengslet for fire nye uker. Tingretten begrunnet dette blant annet med siktedes forklaring i dagens fengslingsmøte. Det han sa, sannsynliggjør at det er fare for gjentagelse, mente retten.

Kort tid før mandag klokken 09 ble draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ført inn i rettssal 227 i Oslo tingrett. Retten skulle ta stilling til om Manshaus skulle fengsles for fire nye uker, eller løslates slik han selv ønsket.

22-åringen er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som var adoptert fra Kina, og for angrepet mot en moské i Bærum i august.

Mens det tidligere har vært lukkede dører under rettsmøtene, fikk pressen denne gangen lov til å være til stede under rettsforhandlingene.

Manshaus hadde med seg flere håndskrevne ark i retten. Han forklarte seg for første gang om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren. Han redegjorde for sitt ideologiske ståsted og oppga det som forklaring på at han handlet som han gjorde.

– Min versjon er å verne fremtidens generasjoner.

Slik innledet han sin kommentar som han leste fra arkene.

Philip Manshaus sammen med sin forsvarer Unni Friis og Audun Beckstrøm i retten mandag formiddag. Også denne gangen gjorde han nazihilsen i retten.
Les også

Terrorsaken blir ferdig etterforsket i desember

Spår flere lignende handlinger

De neste fire-fem minuttene langet han ut mot «systemet» som hadde tillatt en samfunnsutvikling med «flerkulturalisme». Han sa også at han mener flere må ty til vold dersom «systemet eller de ikke-europeiske utlendingene ikke gir slipp på sin makt frivillig».

Manshaus mente også at handlinger av den typen han har begått, vil bli vanligere. Han argumenterte for at dette vil forsterke seg som et resultat av myndighetenes kamp mot denne type handlinger.

«Poenget er at uansett hva systemet velger å måtte gjøre, eller ikke gjør, vil vi seire til slutt», var det siste han leste opp.

Avslutningsvis sa han at dette er en «kort oppsummering av bakgrunnen for handlingene som skjedde 10. august og hvorfor jeg sitter her i dag».

Selv om pressen var til stede i retten, ble hans kommentar om skyldspørsmålet i første omgang ikke videreformidlet fordi det er referatforbud i fengslingsmøter. Da kjennelsen ble lagt frem i 12-tiden, hadde tingretten valgt å oppheve bestemmelsen om referatforbud etter ønske fra mediene.

«Både hensynet til sakens store offentlige interesse, og hensynet til å forebygge
ubegrunnede myter eller misforståelser tilsier at referatforbudet løftes for dagens fengslingsmøte», skriver tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum i kjennelsen.

Les også

Terrorsaken blir ferdig etterforsket i desember

Blir ferdig etterforsket i desember

Politiadvokat Hilde Strand ønsket etter rettsmøtet ikke å kommentere det Manshaus sa i retten. Strand brukte noe av Manshaus’ forklaring som argument for å holde ham fengslet i fire nye uker.

– Det han sa i retten, styrker jo etter påtalemyndighetens syn at siktede vil begå nye lignende alvorlige handlinger. Jeg anførte i retten at det han sa, styrker faren for gjentagelse, sier Strand til Aftenposten.

Siden politiet er ferdige med å gå igjennom databeslag i saken, og nå har slått fast at Manshaus handlet alene, tror ikke politiet at det er fare for bevisforspillelse. Derfor ble det ikke begjært brev- og besøksforbud under fengslingsperioden denne gang.

– Politiet tar sikte på å etterforske saken ferdig i løpet av desember og sende sin vurdering til statsadvokaten, sier Strand.

Saken vil til slutt havne hos Riksadvokaten som skal ta stilling til mulig tiltale.

Hvis dette går etter tidsplanen, vil politiet ha brukt cirka fire måneder på å etterforske saken. Det er sjeldent at drapssaker blir etterforsket i så høyt tempo.

– Dette er en høyt prioritert sak for Oslo politidistrikt. Det har vært en intens etterforskning av saken med mange etterforskere de siste månedene, sier Strand.

Det er ventet at hovedforhandlingene i saken kan holdes i løpet av første kvartal 2020.

Les også

Polititeori: Tror stesøsteren kan ha prøvd å stanse terrorsiktede Philip Manshaus før hun ble drept

Ikke overrasket

Manshaus’ andre forsvarer, advokat Audun Beckstrøm, sier til Aftenposten at de ikke er overrasket over at 22-åringen må sitte i varetekt i fire nye uker.

– Det var ventet. Vi hadde heller ikke noen innsigelser til fengslingsspørsmålet. Vi støtter hans begjæring om at han må løslates, men dette er ikke et overraskende resultat. Vi er enige med politiet i at det foreligger skjellig grunn til mistanke og gjentagelsesfare, sier Beckstrøm.