Norge

- Politikerne i Oslo sinkerkampen mot voldtekter

Ordfører Fabian Stang og byrådet i Oslo får knallhard kritikk fra Justisdepartementets politiske ledelse for sommel i voldtektsbekjempelsen.

Tre etterforskere undersker portrommet i Kirkegårdsgata i Oslo der en ung kvinne angivelig ble brutalt overfalt og voldtatt av to maskerte menn i august. Foto: FOTO: ERLEND AAS

 • Arild Jonassen
 • Stein Erik Kikebøen

STORBYTRØBBEL

Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet har tidligere kritisert Oslos politiske ledelse for ikke å ta et ansvar for voldtektsbekjempelsen. Nå uttrykker hun glede og lettelse over at byrådet endelig er med.

— Byrådet erkjenner nå at forebygging av voldtekt handler om mer enn bare politi. For en plan med kun politiets virkemidler ville blitt for snever. Derfor ba jeg politiet om å få med kommunen selv om resultatet var at handlingsplanen ble forsinket.

Hun viser til at Justisdepartementet allerede for ett år siden ga Oslopolitiet i oppdrag å lage en strategiplan for bekjempelse av voldtekter i hovedstaden.

Kritiserer Fabian Stang

— Mørketallene er så store og gjengangerne så mange at dette må ha høy prioritet. Vi har satt samarbeid med kommunen som krav for å lykkes. Vi har tatt lærdom fra Stavanger, der politi, kommunen, utelivsnæringen og andre har gått sammen om å bekjempe overfallsvoldtekter, sier Aas-Hansen.

Hun sier ordfører Fabian Stang til nå kun har trukket frem behovet for mer synlig politi og en plan for belysning i byen, og at det i stor grad dreier seg om arkitektonisk lys mot bygninger.

- Belysningsplanen må også forebygge overfallsvoldtekter. Det er i Oslos mørklagte parker, gater og portrom at vi må bedre belysningen. Oslos politiske ledelse etterspør mer politi i gatene. Det er jeg enig i, men ledelsen kan bidra ved å erkjenne at skjenkepolitikken skaper problemer.

Mange må samarbeide

Etter forslag fra to bystyrerepresentanter fra Oslo Ap er det besluttet opprettet en utrykningsgruppe med politi og kommunalt ansatte som skal se på konkrete tiltak etter en voldtekt, som belysning og fjerning av vegetasjon.

Aas-Hansen håper også at andre aktører som utelivsbransjen vil bidra inn i det forebyggende arbeidet. Hun forutsetter at gode tiltak, som dukker opp i arbeidet med handlingsplanen, skal iverksettes fortløpende.

­Handlingsplanen er siste trinn i en tretrinnsrakett. Først laget Oslopolitiet en rapport om voldtekter i Oslo, så en strategiplan om hvordan de skal bekjempes. Nå arbeides det med handlingsplanen for hvem som skal involveres og hvordan.

Nekter for sommel

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) forstår ikke hva statssekretær Aas-Hansen vil med sitt utspill om at de somler i Oslos politiske ledelse.

— Vi snakker stadig med politiet om ordenssituasjonen i byen. 28. september fikk vi et brev med forslag om å lage en handlingsplan mot overfallsvoldtektene. 20. oktober hadde vi et møte hvor vi ble enige. Det har ikke noe med sommel å gjøre, sier Berger Røsland.

Han mener hovedproblemet hverken er lys eller busker, men at Oslo har for få politifolk.

— Og det er Regjeringens ansvar.

- Er voldtektsofrene blitt brikker i et politisk spill mellom en rødgrønn regjering og en blå by?

— Det er ingen hemmelighet at vi har hatt kommunikasjonsproblemer, men jeg føler ikke at det er tilfellet i denne saken, sier Røsland.

22/7-angrepet

Lederen av Oslopolitiets volds- og sedelighetsseksjon, Hanne Kristin Rohde, sier planen er forsinket av blant annet 22/7-angrepet. Hun sier også det har tatt tid å etablere kontakt mellom politiet og ulike instanser i kommunen.

- Har motstand i Oslos politiske ledelse forsinket prosessen?

— Det vil jeg ikke mene noe om, sier hun.

I forrige uke møtte ledelsen i kommunen og politiet i politirådet. Da kom klarsignalet for samarbeid. I et snarlig seminar i rådet skal overfallsvoldtekter ha hovedfokus.

Rohde sier det er viktig å forankre handlingsplanen i politirådet, og at dette er en plan som gjelder mye mer enn vegetasjon og belysning. Planen vil omfatte alt fra hvordan politiet kan høyne oppklaringsprosenten, til hvordan man skaper bedre holdninger i befolkningen, hvordan å forebygge blant sårbare grupper, og hvordan oppdage potensielle gjerningsmenn før voldtekten og andre tiltak.

En rekke instanser i kommunen skal delta i utvikling av planen, inkludert overgrepsmottaket.

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Norge trenger en handlingsplan mot vold i nære relasjoner

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Oslo-folk er mindre fornøyde med skole og eldreomsorg etter at de rødgrønne tok over

 3. OSLO
  Publisert:

  – Uakseptabelt at noen få ungdommer skremmer folk i byen

 4. OSLO
  Publisert:

  Byrådet vil gjøre Oslo utslippsfritt innen 2030 – vil tvinge bort fossilbilene fra veiene

 5. OSLO
  Publisert:

  Krever Rusken-sjefens avgang

 6. OSLO
  Publisert:

  Femdobling i registrert vold i Oslo-skolen. Høyre mener konsekvensene ikke avskrekker. «Useriøst», svarer skolebyråden.