Norge

Ikke sikkert rettssaken blir langvarig

Det er ikke sikkert at rettssaken mot terrorsiktet Anders Behring Breivik blir langvarig selv om tiltalen blir omfattende.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch kommer saken mot Breivik opp tidligst ved årsskiftet. Men det er ikke sikkert at rettssaken blir langvarig selv om forholdene Breivik skal stå til rette for, er alvorlige og omfattende, ifølge jussprofessor Jon Thorvald Johnsen.

– Det spørs om hvert drap behandles for seg, eller om en del kan behandles sammen fordi forholdene stort sett er de samme, sier han.

Ifølge Johnsen som er professor ved institutt for offentlig rett i Oslo, er det ikke opplagt at Breivik blir tiltalt etter den forholdsvis nye bestemmelsen om forbrytelser mot menneskeheten som åpner for 30 års fengsel.

– Spørsmålet må vurderes av påtalemyndigheten. Er denne paragrafen anvendelig? Vilkåret er at bombingen og massakren inngår «som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning», sier han til VG Nett.

Doktorgradsstipendiat Thomas Frøberg ved institutt for offentlig rett i Oslo sier at Breivik i prinsippet kan komme til å sitte i fengsel livet ut, dersom han blir idømt forvaring.

– Dette er forutsatt at man stadig vurderer det slik at det er en nærliggende fare for at han vil begå nye alvorlige lovbrudd om han løslates, sier han.

Også selv om Breivik blir dømt til psykisk helsevern på grunn av strafferettslig utilregnelighet, risikerer han å sitte livet ut. Ifølge loven om tvunget psykisk helsevern må påtalemyndigheten senest tre år etter dommen bringe saken inn for tingretten for å avgjøre om reaksjonen skal opprettholdes. Dermed får man en fornyet prøving av hvor farlig domfelte er hvert tredje år. Det er ingenting i veien for at domfelte får nye dommer hvert tredje år livet ut.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter drap i Drammen

 2. DEBATT

  Alvorlig psykisk syke innsatte : Høie og Wara gikk langt i å legge ansvaret på domstolene

 3. KOMMENTAR

  Et annet alvor nå | Per Anders Madsen

 4. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 5. NORGE

  Galina Sandeva ble drept med 30 knivstikk. Nå er det ny tvil om tiltaltes tilregnelighet før ankesaken

 6. KOMMENTAR

  Isolasjon fra medfanger viktigst | Per Anders Madsen