Rapport: Norge har verdens tryggeste trafikk

Norge er det landet i verden som har færrest dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, ifølge en OECD-rapport. Setebeltebruken er derimot ikke like god.

Godt over 90 prosent av oss bruker setebelte, men i Frankrike er de ennå flinkere, ifølge en rapport fra OECD.

Det er seks ganger større sjanse for å dø i trafikken i Argentina enn i Norge, ifølge en rapport fra OECD, skriver Forbes.

Det er kun fem land i verden hvor det dør under tre personer per 100.000 innbygger. I Norge dør det to personer per 100.000 innbyggere i trafikken, noe som gjør Norge til det landet i verden der det er tryggest å ferdes i trafikken, ifølge rapporten.

Husk bilbelte

Videre på lista følger Sverige med 2,5 dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, i Sveits er tallet 2,7, i Storbritannia er tallet 2,8, mens for våre naboer i sør, Danmark, er tallet 3. I Chile (10,4), USA (11,4) og Argentina (12) er derimot situasjonen en helt annen. Tallene er fra 2017.

Over 40 land har blitt undersøkt i OECD-rapporten. Trafikksikkerheten i disse landene er langt bedre enn i lav- og middelinntektsland. Globalt er det i gjennomsnitt 18,3 dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, heter det i rapporten.

Bilbelte er ifølge Statens vegvesen det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Rapporten fra OECD viser at andre land i Europa er langt flinkere enn nordmenn til å bruke setebelte.

2019: 87 dødsfall

Franskmennene er flinkest i klassen, viser rapporten, som har tatt for seg beltebruk i forsetet. Både Sverige og Danmark, som havner henholdsvis på 6.-plass og 10.-plass, er flinkere enn oss. Norge er nummer 12 på lista.

Det er derimot få prosenter som skiller landene. Generelt er beltebruken god, der godt over 90 prosent bruker setebelte i de nevnte landene.

Ved utgangen av oktober hadde 87 personer mistet livet i trafikken i Norge i år, ifølge tall fra Trygg Trafikk som ble publisert i starten av november.