Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus

Pasientvolden ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus har økt kraftig de siste årene, viser en ny intern rapport.

Det er en økning i antall henvendelser om pasientvold fra ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus.
  • NTB

Det var 65 henvendelser fra ansatte som hadde blitt utsatt for vold, trusler eller utagering i 2015. Til sammenligning var det 227 henvendelser bare frem til august 2019, skriver VG.

Tolv av henvendelsene handlet om betydelig skader på ansatte. Seks av disse medførte hodeskader, mens fire medførte hjerterystelse. Flere av de ansatte har fått langvarige plager etter påført skade.

– Vi opplever at voldshendelsene er mer alvorlige enn tidligere. Ikke bare når det gjelder antall hendelser, men også hvor skadelige de er. Slagene er rettet mot mer sårbare områder, sier avdelingsleder Thorbjørn Sundin ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

Les også

Sykepleiere angripes og utsettes for seksuell trakassering på jobb. De venner seg til det.